De rol van de arbeidsgeneesheer in al zijn facetten

Met de arbeidsgeneesheer heb je regelmatig te maken als hr-professional: voor medische onderzoeken bij de aanwerving van nieuwe medewerkers, bij werkhervatting na ziekte, bij het jaarlijks of tweejaarlijks gezondheidsonderzoek, …

Door de recente wetswijzigingen onder meer op het vlak van re-integratie van langdurig zieke werknemers heeft de arbeidsgeneesheer een meer centrale rol gekregen. Wat nu precies de taken en bevoegdheden zijn van de arbeidsgeneesheer is echter niet altijd duidelijk. Soms worden medewerkers aan medische onderzoeken onderworpen terwijl dit eigenlijk niet moet volgens de wetgeving. En wat doe je met adviezen van de arbeidsgeneesheer wanneer die in de praktijk moeilijk toe te passen zijn in je organisatie?

Tijdens deze opleiding krijg je op een pragmatische manier een overzicht van de bevoegdheden van de arbeidsgeneesheer. De wetgeving rond het gezondheidstoezicht voor werknemers wordt voor jou volledig ontleed!

De rol van de arbeidsgeneesheer in al zijn facetten
 

Inhoud

 1. Situering van de arbeidsgeneesheer binnen de Welzijnswet;
 2. Het gezondheidstoezicht op werknemers (KB 28 mei 2003):
  • Toepassingsgebied
  • Verplichtingen werkgever
  • Preventieve handelingen en specifieke verplichtingen arbeidsgeneesheer
  • De verschillende vormen van gezondheidsbeoordeling
  • Beslissingen van de arbeidsgeneesheer en gevolgen op werknemer en werkgever
  • Het re-integratietraject na ziekte
  • Het gezondheidsdossier
  • Beroepsprocedure
  • Aangifte van arbeidsongevallen
 3. Enkele nuttige tips om de samenwerking met uw arbeidsgeneesheer te verbeteren;
 4. De arbeidsgeneesheer versus adviserende geneesheer, behandelend geneesheer en controlegeneesheer;
 5. Het medisch beroepsgeheim;
 6. Zwangere werkneemsters;
 7. Dronkenschap op het werk en de arbeidsgeneesheer.


Aanpak

De toepassing van deze regelgeving vraagt om concrete cases, voorbeelden en praktische handvaten. Wij zorgen dan ook voor een interactieve opleiding, waar je veel gelegenheid krijgt om al je prangende vragen voor te leggen en je ervaringen te delen.

Hr-verantwoordelijken, personeelsmedewerkers, hr-managers, zaakvoerders, bedrijfsleiders, hr business partners, enzovoort.

Na deze opleiding weet je:

 • wat de bevoegdheden en taken zijn van de arbeidsgeneesheer;
 • welke medische onderzoeken er bestaan en welke medewerkers hieraan zijn onderworpen;
 • welke gevolgen je moet geven aan de beslissingen van de arbeidsgeneesheer;
 • hoe je in de praktijk met re-integratie na ziekte dient om te gaan;
 • wat de specifieke verschillen in bevoegdheden tussen de arbeidsgeneesheer, de adviserend geneesheer, de behandelend geneesheer en de controlegeneesheer zijn.
   

ELS MEERSSEMAN

Legal trainer - senior consultant
Publieke sector

Els Meersseman startte haar loopbaan als juridisch adviseur voor de dienst arbeidsongevallen bij de landsbond van een groot ziekenfonds.

In 2008 maakte ze de overstap naar een sociaal secretariaat dat zich uitsluitend richt tot lokale en provinciale besturen. Al snel ontdekte ze er haar passie voor de publieke sector en bouwde ze een ruime kennis op van alle sociaal-juridische aspecten van het personeelsbeleid binnen de lokale sector.

Bij Acerta brengt Els die passie verder over. Dit doet ze enerzijds als trainer bij Acerta Opleidingen, waar ze samen met Dirk Neefs de open en in company opleidingen voor de publieke sector verzorgt. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor doorgedreven sociaal-juridisch advies over personeelszaken in de publieke sector.

 

Dirk NEEFS

Senior legal consultant
Publieke sector

Dirk Neefs studeerde af als bachelor in het maatschappelijk werk, optie personeelswerk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan als payroll- en personeelsverantwoordelijke in een lokaal bestuur. Daarna maakt hij de overstap naar de Vlaamse Opera. Hij was er verantwoordelijk voor de verwerking van de maandelijkse payroll en verleende sociaaljuridisch advies.

Vervolgens ging hij aan de slag bij SD Worx als legal consultant Publieke sector. In deze functie adviseerde hij besturen en organisaties uit de publieke sector rond de juridische aspecten van tewerkstelling. Bij SD Worx Learning gaf hij opleidingen rond topics als vakantiegeld, arbeidsduur, eenheidsstatuut en pensioen aan klanten uit de publieke en de privésector.

Bij Acerta focust Dirk zich opnieuw op de publieke sector. Als senior legal consultant Publieke sector ontwikkelde hij een uitgebreid aanbod open en incompany opleidingen op maat van de lokale besturen en van de publieke sector in het algemeen.

Dirk is ook auteur van het boek 'Vakantiewetgeving in lokale besturen' uitgegeven bij Politeia.

Wat Dirk kenmerkt: een aanstekelijk enthousiasme voor zijn vak en een gepassioneerde manier van lesgeven.

 

Karen VAN DEN BERGH

Senior HR Trainer Consultant

Karen is een duiveltje-doet-al. Ze combineert juridische kennis met HR- en coaching skills. Daarnaast geeft ze heel graag training. Ze doet dat met een enthousiasme dat zeer aanstekelijk werkt. Haar voldoening haalt ze uit het combineren van de 'harde' en 'zachte' kant van HR.

Karen begon haar loopbaan in 2004 als sociaal-juridisch consultant voor een groot HR-bedrijf. Vervolgens ging ze aan de slag als trainer sociaal-juridische opleidingen om door te groeien naar coaching van kleine en grote ondernemingen.

De trainingmicrobe bleef kriebelen en in 2015 werd Karen opnieuw trainer. Sinds maart 2017 maakt ze deel uit van het Acerta Open Opleidingen team waar ze zich focust op sociaal-juridische basisopleidingen en actualia. Daarnaast is ze ook actief als outplacementcoach.

€ 425,00 excl. BTW

Syllabus en koffiepauzes zijn inbegrepen.

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding
mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.

Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Korting voor social profit en publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

 DatumDuur 
Acerta Gent07 november '1913:00 - 17:00Schrijf in
Acerta Leuven30 april '2014:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert