Interim bij de overheid: alles wat u moet weten

Interim in de overheid is eindelijk een feit.

In 2018 werd definitief het licht op groen gezet om uitzendarbeid mogelijk te maken bij de Vlaamse overheden en de Vlaamse lokale besturen en sinds kort ook bij de federale overheden.

De bepalingen zijn geregeld in een decreet van 27 april 2018 (B.S. 16 mei 2018), resp. een koninklijk besluit van 7 december 2018 (B.S. 14 januari 2019)

Tijdens de opleiding ‘Interim bij de overheid’ verneemt u wat deze nieuwe wetgeving nu concreet inhoudt.

Komen aan bod:

 • vormen van interim en motieven om er gebruik van te maken
 • hoe lang kan u gebruik maken van uitzendarbeid?
 • procedures en specifieke regelgeving
 • controle op naleving op de wetgeving
Interim bij de overheid: alles wat u moet weten
 

Werken bij de federale, Vlaamse en lokale overheden kan nu ook als interim. Deze overheden kunnen uitzendarbeid inschakelen:

 • in het rekruterings –en selectieproces
 • voor tijdelijke vervanging van contractuelen en statutairen
 • voor andere motieven zoals een tijdelijke vermeerdering van werk of uitzonderlijk werk

In deze infosessie komt aan bod:

 • de achtergrond, het wettelijk kader en de plaats van interimarbeid in het arbeidsrecht
 • klachtenbehandeling, controle en sanctionering van inbreuken op uitzendwetgeving: door de sector zelf en door de inspectiediensten
 • wanneer en onder welke voorwaarden is uitzendarbeid toegestaan en wanneer absoluut verboden?
 • de (specifieke) sociale documenten in het kader van uitzendarbeid
 • sluiten en beëindigen van een arbeidsovereenkomst met de uitzendkrachten (o.a. de elektronische arbeidsovereenkomst)
 • enkele arbeidsrechtelijke topics: verplichtingen van de 3 partijen:
  • invloed van het statuut/de rechtspositieregeling die van toepassing is op het vast personeel
  • invloed van de sectorale afspraken in het PC 322 voor de uitzendarbeid
  • verloven en afwezigheden
  • verloning van uitzendkrachten
 • verloning van arbeidskrachten:
  • basisloon
  • vergoedingen, toelagen, maaltijdcheques
  • eindejaarstoelage
 • enkele praktische topics
  • kostprijs
  • contractuele relatie tussen overheden en uitzendkantoren
  • preventiebeleid bij uitzendarbeid
 • ruimte voor vragen

Leidinggevenden en medewerkers personeelsdienst in de publieke sector.

Na deze opleiding weet u:

 • wat het verschil is tussen een interim en een vaste werknemer
 • wanneer u kunt kiezen voor uitzendarbeid en wat de meerwaarde is voor de overheid
 • wat de verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn van de overheid ten opzichte van de interims
 • wat de verplichtingen van het uitzendbureau zijn en welke service u mag verwachten
 • hoe de kostprijs van interim in elkaar zit

Dirk NEEFS

Senior legal consultant
Publieke sector

Dirk Neefs studeerde af als bachelor in het maatschappelijk werk, optie personeelswerk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan als payroll- en personeelsverantwoordelijke in een lokaal bestuur. Daarna maakt hij de overstap naar de Vlaamse Opera. Hij was er verantwoordelijk voor de verwerking van de maandelijkse payroll en verleende sociaaljuridisch advies.

Vervolgens ging hij aan de slag bij SD Worx als legal consultant Publieke sector. In deze functie adviseerde hij besturen en organisaties uit de publieke sector rond de juridische aspecten van tewerkstelling. Bij SD Worx Learning gaf hij opleidingen rond topics als vakantiegeld, arbeidsduur, eenheidsstatuut en pensioen aan klanten uit de publieke en de privésector.

Bij Acerta focust Dirk zich opnieuw op de publieke sector. Als senior legal consultant Publieke sector ontwikkelde hij een uitgebreid aanbod open en incompany opleidingen op maat van de lokale besturen en van de publieke sector in het algemeen.

Dirk is ook auteur van het boek 'Vakantiewetgeving in lokale besturen' uitgegeven bij Politeia.

Wat Dirk kenmerkt: een aanstekelijk enthousiasme voor zijn vak en een gepassioneerde manier van lesgeven.

 

ELS MEERSSEMAN

Legal trainer - senior consultant
Publieke sector

Els Meersseman startte haar loopbaan als juridisch adviseur voor de dienst arbeidsongevallen bij de landsbond van een groot ziekenfonds.

In 2008 maakte ze de overstap naar een sociaal secretariaat dat zich uitsluitend richt tot lokale en provinciale besturen. Al snel ontdekte ze er haar passie voor de publieke sector en bouwde ze een ruime kennis op van alle sociaal-juridische aspecten van het personeelsbeleid binnen de lokale sector.

Bij Acerta brengt Els die passie verder over. Dit doet ze enerzijds als trainer bij Acerta Opleidingen, waar ze samen met Dirk Neefs de open en in company opleidingen voor de publieke sector verzorgt. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor doorgedreven sociaal-juridisch advies over personeelszaken in de publieke sector.

€ 220,00 excl. BTW

Syllabus en koffiepauzes zijn inbegrepen.

 DatumDuur 
Geen geplande sessies

Wat u zeker ook interesseert