Multi-werkgeverschap in lokale besturen

Multi-werkgeverschap komt vaak voor bij lokale besturen. Die richten publieke en private instellingen op voor specifieke taken zoals een vzw voor de uitbating van het sportcentrum. Ze stellen daar ambtenaren of werknemers van het lokale bestuur tewerk. Deze medewerkers hebben dus twee werkgevers. Nu de fusie van gemeenten en OCMW’s een feit is, komt dit multi-werkgeverschap nog veel meer voor. En dat is een ingewikkelde zaak.

 • Hoe regel je multi-werkgeverschap juridisch op de juiste manier?
 • Hoe zorg je er voor dat je bij een ontslag je medewerker niet twee keer een opzeggingsvergoeding of achterstallig loon moet uitbetalen?
 • Hoe maak je van multi-werkgeverschap een handig hr-instrument om de lokale werking van je bestuur te optimaliseren?
 • Hoe verhoudt het multi-werkgeverschap zich tot het model van geïntegreerd personeelsbeleid opgesteld door VVSG?
Multi-werkgeverschap in lokale besturen
 
 • Schets van de praktische situaties
 • Welke arbeidsrechtelijke problemen genereren die?
 • Wat zijn de risico’s – wat kan het ons kosten?
 • Hoe pakt de rechtspraak dat aan?
 • Wat kan je hier uit leren?
 • Hoe organiseer je dat het best om die problemen te ontwijken?
 • Hoe organiseer je je dan best om van het probleem een hefboom te maken om je doelstellingen te realiseren?
 • Korte schets van wijze van aanpak en modelcontracten

In dit overzicht hebben we ook aandacht voor het concept van het geïntegreerd personeelsbeleid, zoals opgesteld door VVSG. We kaderen dit model en vergelijken het met het multi-werkgeverschap.

 

Leidinggevenden en hr-verantwoordelijken in lokale besturen en de daarmee verbonden private en publieke instellingen die het initiatief en de organisatie van dergelijke samenwerkingen op zich nemen.

Leidinggevenden in lokale besturen die met het dagelijks bestuur en het personeelsbeleid belast zijn.

Na deze halve dag opleiding:

 • weet je waar de meeste fouten gemaakt worden bij multi-werkgeverschap en hoe je die vermijdt;
 • kan je de risico’s van het multi-werkgeverschap in je huidige werking inschatten;
 • weet je wat je moet doen om je organisatie te optimaliseren;
 • weet je hoe je een constructief multi-werkgeverschap in de praktijk realiseert.

Koen MAGERMAN

Juridisch adviseur Kenniscentrum Acerta, zelfstandig specialist arbeidsrecht en Raadsheer in Sociale Zaken Arbeidshof Antwerpen

 

Dirk NEEFS

Senior legal consultant
Publieke sector

Dirk Neefs studeerde af als bachelor in het maatschappelijk werk, optie personeelswerk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan als payroll- en personeelsverantwoordelijke in een lokaal bestuur. Daarna maakt hij de overstap naar de Vlaamse Opera. Hij was er verantwoordelijk voor de verwerking van de maandelijkse payroll en verleende sociaaljuridisch advies.

Vervolgens ging hij aan de slag bij SD Worx als legal consultant Publieke sector. In deze functie adviseerde hij besturen en organisaties uit de publieke sector rond de juridische aspecten van tewerkstelling. Bij SD Worx Learning gaf hij opleidingen rond topics als vakantiegeld, arbeidsduur, eenheidsstatuut en pensioen aan klanten uit de publieke en de privésector.

Bij Acerta focust Dirk zich opnieuw op de publieke sector. Als senior legal consultant Publieke sector ontwikkelde hij een uitgebreid aanbod open en incompany opleidingen op maat van de lokale besturen en van de publieke sector in het algemeen.

Dirk is ook auteur van het boek 'Vakantiewetgeving in lokale besturen' uitgegeven bij Politeia.

Wat Dirk kenmerkt: een aanstekelijk enthousiasme voor zijn vak en een gepassioneerde manier van lesgeven.

 

ELS MEERSSEMAN

Legal trainer - senior consultant
Publieke sector

Els Meersseman startte haar loopbaan als juridisch adviseur voor de dienst arbeidsongevallen bij de landsbond van een groot ziekenfonds.

In 2008 maakte ze de overstap naar een sociaal secretariaat dat zich uitsluitend richt tot lokale en provinciale besturen. Al snel ontdekte ze er haar passie voor de publieke sector en bouwde ze een ruime kennis op van alle sociaal-juridische aspecten van het personeelsbeleid binnen de lokale sector.

Bij Acerta brengt Els die passie verder over. Dit doet ze enerzijds als trainer bij Acerta Opleidingen, waar ze samen met Dirk Neefs de open en incompany opleidingen voor de publieke sector verzorgt. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor doorgedreven sociaal-juridisch advies over personeelszaken in de publieke sector.

€ 220,00 excl. BTW

Syllabus en koffiepauze inbegrepen.

 DatumDuur 
Geen geplande sessies

Wat u zeker ook interesseert