TMA certificeringstraining tot TMA-professional

De mate waarin medewerkers hun talenten  inzetten en benutten, bepaalt het succes van een organisatie! Daarom kiest Acerta voor de Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode.

Wat is TMA?
- Een theoretisch onderbouwde visie op talent.
- Een online platform met concrete tools die de hele HR cyclus afdekken én inzet op de kracht van mensen.

Meer info over TMA

Na afloop van deze 3,5 dagen certificeringstraining ontvangt u een 'TMA professional certificaat' en heeft u de volgende kennis, kunde en vaardigheden:

- Kent u de mogelijkheden van de TMA methode

- Kent u de mogelijkheden van de TMA rapportages en kan flexibel met deze rapportages werken

- Begrijpt u de samenhang van de instrumenten van de TMA methode

- Kent u het theoretisch model van de TMA methode

- Kan u de competentie profielen maken in de TMA portal

- Heeft u basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)

- Kent u het verschil tussen competenties, drijfveren en talenten

- Kan u de match maken tussen de drijfveren/talenten van een kandidaat en de competenties van een profiel

- Heeft kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties

- Kent de randvoorwaarden voor het uitvoeren van talenten- en competentie analyses

- Kan een performance matrix uitleggen en kan op basis van TMA analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken

- Kan u het TMA portaal zelf beheren: met o.a.

 • optimaal inzetten van de beschikbare tools
 • overzicht van gedefinieerde rollen binnen je organisatie en bijhorende competenties en gedragsindicatoren
 • opstarten, opvolgen en terugkoppelen van analyses (bijvoorbeeld een 360° feedback analyse of een teamanalyse)

BELANGRIJK: Deze training vergt ook tijdsinvestering (met o.a. twee TMA talenten en analyses) tussen de sessies door: voorzie hiervoor voldoende tijd!

 

Criteria voor het deelnemen aan deze training:

Als voorbereiding op de training is het noodzakelijk dat u zelf de TMA analyse hebt afgelegd en dat deze is teruggekoppeld door één van onze professionals of één van de TMA gecertificeerden van uw eigen organisatie. Dit omdat we gedurende dag 1 oefenen op het begrippenkader via onze eigen talentenanalyse.

TMA certificeringstraining tot TMA-professional
 

Dag 1: Talenten als drijvende kracht

 • Theoretisch model TMA
 • Diepgaande kennismaking drijfveren en talentsignalen
 • Persoonlijk talentenstatement
 • Verwerven basisvaardigheden terugkoppelgesprekken TMA analyse
 • Uitleg over de verschillende rapporten die via de talentenanalyse kunnen gegenereerd worden

Dag 2: Competentiemanagement: helder stellen van verwachtingen

 • Introductie competentiemanagement
 • Opmaken van competentieprofielen (inclusief Competentie Analyse Set)
 • Verschil talenten - drijfveren - compenties
 • Ontwikkelbaarheid van competenties
 • Uitleg match rapportages die kunnen gegenereerd worden via de match talenten en competentieprofiel

Dag 3: Van talent naar performance

 • Ervaringsuitwisseling rond huiswerkopdrachten
 • Naar de brug tussen talenten en competenties
 • Performance en Competentie Analyse: 0°,90° of 360° feedback
 • Teamanalyse in het kader van teammanagement
 • Beroepsinteresse/jobfinder
 • Capaciteitenanalyse

Dag 4 (1/2): Certificering

 • Certificeringsproeven
 • Intervisie

 

Praktisch: tijdens de training maken we actief gebruik van:

 • het TMA boek (inclusief in de prijs)
 • de afprint van uw TMA-Talenten Analyse

Medewerkers van organisaties die een TMA portaal gekocht hebben of van plan zijn aan te kopen.

De gecertificeerde TMA professional

 • Kan een eenvoudig functie- en competentieprofiel maken.
 • Heeft kennis en kunde van de theorie en basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (TalentenAnalyses, CompetentieAnalyses).
 • Kent het TMA gedrags- en alignment model en begrijpt de samenhang van de TMA methode.
 • Kent het verschil tussen competenties, drijfveren en talenten.
 • Kan de match maken tussen drijfveren/talenten en competenties.
 • Heeft kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties.
 • Kent de randvoorwaarden voor het uitvoeren van Competentie Analyses.
 • Weet hoe je CompetentieAnalyses moet interpreteren.
 • Kan een performancematrix uitleggen en kan op basis van TMA analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken.
 • Weet welke TMA rapportages er zijn en kan er flexibel mee werken.
 • Weet het verschil tussen rollen: professional, centrale persoon en leidinggevende

Goedele LAGA

Senior consultant

Mensen en organisaties ondersteunen in hun groei en ontwikkeling, vertrekkende vanuit de talenten van de betrokkenen zelf, daar gaat Goedele Laga voor, en dit steeds op een pragmatische en resultaatsgerichte manier.

Goedele is master arbeids- en organisatie psychologie. Na een loopbaan als HR-businesspartner, is zij sinds 2006 actief als senior HR-consultant. Goedele heeft een brede expertise: rekrutering en selectie, outplacement, loopbaanbegeleiding, assessment en development centers, begeleiden van talent-trajecten en workshops inzake onder andere communicatie, stressbeheer en zelforganisatie. Ze volgde hiervoor verschillende opleidingen tot trainer, loopbaanbegeleider en coach.

Goedele is sinds 2014 als managing consultant lid van het Acerta Talent Development team en verzorgt programma's in Nederlands en Engels.

 

Valerie VIJVERMAN

Consultant talent development

Valerie Vijverman is gepassioneerd door het ondersteunen en begeleiden van ontwikkeling bij medewerkers en organisaties.

Ze faciliteert (internationale) leiderschapstrajecten waarbij zowel team als individu begeleid worden.
Verder ligt haar focus vooral op het laten ontdekken van talenten en mensen daardoor zelf in hun kracht te laten staan. Sessies zijn hands-on. Vanuit een onderbouwd kader maakt zij de vertaalslag naar de dagdagelijkse praktijk van de deelnemer.

Valerie is arbeids- en organisatiepsychologe. Een jaar van haar studies voltooide zij in Sevilla. Zij maakt deel uit van het Talent Development team sinds januari 2015.

 

De opleiding tot TMA expert was voor mij knappe combinatie van het verwerven van een breed inzetbaar talentenmodel en leren hanteren van een handige tool met verschillende toepassingen in diverse contexten. Zo is het, voor mij als loopbaanbegeleider, outplacement consultant en trainer/ coach, werken met talenten een echte verrijking boven alle andere tools waar ik tot nu toe mee werkte. Het vertrekt vanuit het positieve, door de onderlinge samenhang en interactie tussen de verschillende talenten, krijgt men een zeer rijk beeld, waar mensen zich in herkennen en mee aan de slag kunnen. Door de aanvullende gesprekken kan men echt ingaan op de noden en behoeften van de mens tegenover zich. Mensen worden niet in een hokje geplaatst, integendeel ze krijgen echt een zicht op zichzelf en hun ontwikkelmogelijkheden. De achterliggende tool maakt dan nog dat het breed en snel inzetbaar is in een organisatie, groot of klein. De doorleefde ervaring van de trainer maakte de opleiding tot meer dan een opleiding over een tool. Ik blijf dit meedragen als denkkader.

€ 2.495,00 excl. BTW

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn inbegrepen.

Alsook het TMA boek, 2 TMA analyses en talentenkaarten.

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding

mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.
Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.
Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

 DatumDuur 
Acerta Gent18 oktober '19, 22 november '19, 13 december '19, 17 januari '2009:30 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert