Zinvolle evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren

In deze opleiding leert u hoe u van evaluatie- en functioneringsgesprekken krachtige tools maakt die de groei van uw medewerkers en uw organisatie bevorderen.

Zinvolle evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren
 

Deze opleiding biedt leidinggevenden en HR-verantwoordelijken een breed kader waarin functionerings- en evaluatiegesprekken worden geplaatst. U krijgt een inzicht in het nut van deze dialogen in een HR-beleid dat uitgaat van de kracht van mensen.

Functioneringsgesprekken gebeuren bij voorkeur op een regelmatig tijdstip, en liefst "on the job". Tijdens deze interactieve dialogen kijkt u samen met uw medewerker vooruit. U staat stil bij wat er van hem verwacht wordt en hoe de samenwerking best verloopt. Maar ook, welke ondersteuning, coaching en opleiding er nodig is om de individuele groei van uw medewerker verder te stimuleren. Die afspraken kunnen opgenomen worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan.

In het evaluatiegesprek kijkt u terug op hoe uw medewerker heeft gepresteerd ten opzichte van de gestelde doelen tijdens de afgelopen periode. Welke rol speelde het talent van de medewerker in het team, in de organisatie? En welke skills kunnen verder ontwikkeld of verfijnd worden zodat de medewerker zich verbonden voelt met zijn rol in de organisatie en over de nodige energie beschikt om zijn schouders te zetten onder de toekomstige uitdagingen.

Tijdens deze opleiding leert u de methodiek en dynamiek van deze gesprekken begrijpen. U ziet de verschillen maar ook de linken. U leert de gesprekken effectief voorbereiden waarbij u tot ontwikkelingsgerichte afspraken komt. U leert de gesprekken gestructureerd uitvoeren en, bijzonder belangrijk, de link naar de toekomst leggen.

In deze workshop maken we verschillende oefeningen. Persoonlijke feedback wordt voorzien. Breng voorbeelden mee uit uw eigen praktijk. Ze zijn welkom en bovendien zeer leerrijk.

  • Leidinggevenden die evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren en op zoek zijn naar theoretische inzichten en praktische kapstokken
  • HR-managers en medewerkers die beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor het uittekenen/verfijnen van de functionerings-, evaluatie- en ontwikkelingsmethodiek binnen hun organisatie en/of hierin een adviserende rol opnemen naar het lijnmanagement
  • Zaakvoerders

Na deze opleiding

  • haalt u als leidinggevende meer resultaat uit uw evaluatie- en functioneringsgesprekken met uw medewerkers. Het worden motiverende instrumenten die u naadloos integreert in uw rol als leidinggevende of coach
  • heeft u als HR-verantwoordelijke een sterke basis om leidinggevenden bij te staan in de evaluatie- en functioneringsmethodiek van uw organisatie.

Herman GEENEN

Senior trainer-coach-consultant in het netwerk van Acerta.

Begeleiden van mensen typeert zijn loopbaan .Hij beschouwt en behandelt zijn klanten als partners in de echte zin van het woord. Openheid en integriteit kenmerken zijn benadering.

Deelnemers aan trainingen en coachings waarderen Herman voor de doorleefde en professionele wijze waarop hij de materie aanbrengt en de vertaalslag maakt naar de werkomgeving van elke deelnemer.

Herman heeft een master in de toegepaste economische wetenschappen, richting personeelsbeleid en sociale vraagstukken, behaald, evenals een aggregaat in TEW. Tijdens zijn professionele loopbaan heeft hij zich voortdurend geprofessionaliseerd, onder meer in allerlei facetten van leiding geven en leiding krijgen, in functieweging en –classificatie, appreciative inquiry en co-active coaching. Hij heeft ook een licentie met betrekking tot LIFO (life orientations).

Zijn loopbaan is Herman gestart aan de KU Leuven om daarna over te stappen naar het bedrijfsleven. Bij Volvo Car Sint Truiden heeft hij eerst gewerkt als opleidingscoördinator, daarna als supervisor material handling en tot slot als personnel manager. Nadien is hij als directeur personeel & organisatie aan de slag gegaan bij Friesland Campina in Lummen. Sinds 1999 heeft Herman zich toegelegd op het vak van trainer-coach-consultant op gebied van gedragsmatige thema's en HR-tools.

De domeinen waarin Herman vooral actief is, zijn: people management/leidinggeven, time management en persoonlijke effectiviteit, personeelsevaluatie en functioneringsgesprekken, competentiemanagement en talentmanagement, adviesvaardigheden en communicatievaardigheden, teamwerking en faciliteren van groepen.

 

€ 680,00 excl. BTW

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn inbegrepen.

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding
mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.

Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Korting voor social Profit en publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

 DatumDuur 
Hostel De Blauwput Leuven20 december '1909:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert