Verfijn uw keuze

Categorie 

Doelgroep 

Opleidingen Acerta tools  #16

 Acerta Connect Pro Opleiding

Bij Acerta streven we ernaar dat u uw loonadministratie op de meest efficiënte manier kunt beheren. Daar hoort een gebruiksvriendelijke payrolltool bij.
U maakt in deze tweedaagse opleiding uitgebreid kennis met deze intuïtieve tool, vol nieuwe mogelijkheden. Het is een praktische opleiding waarin u zelf veel kan oefenen.

 Acerta Connect Vervolmaking

U volgde reeds dag 1 van de opleiding 'Acerta Connect' of 'Acerta Connect Migratieklanten' en heeft een of meerdere loonverwerkingen achter de rug met Acerta Connect. U wil zich graag verdiepen in de verschillende modules van Acerta Connect zodat u de tool nog efficiënter kan gebruiken en nieuwe mogelijkheden leert kennen ter ondersteuning van uw payrollbeleid.

 Arno: Basisopleiding

De loonberekening gebeurt automatisch in ARNO HR. Niettemin moet men een nieuwe werknemer kunnen inschrijven, een contract wijzigen, een ziekte inbrengen, het loon controleren,...

Tijdens deze cyclus van 4 sessies leert u de stappen waaruit de payroll bestaat uit te voeren.

 Arno: Bruto-netto berekening

In de loonberekening van bruto naar netto worden verschillende zeer specifieke regels toegepast met betrekking tot de sociale en fiscale reglementering. Tijdens deze cursus ontrafelt u het mecanisme van bruto naar netto zodat u de berekeningen kunt nakijken en uitleggen.

 Arno: DMFA - De kwartaalaangifte

ARNO DMFA automatiseert het proces van de kwartaalaangifte van de bezoldigingen en prestaties, alsook van de bijbehorende bijdragen en verminderingen. Aan het eind van deze sessie kunt u de taken manipuleren om een aangifte te realiseren en te controleren.

 Arno: DMFA De wijzigende aangifte

De DMFA-aangifte van een afgelopen kwartaal moet misschien gewijzigd worden, bv. door regularisaties met terugwerkende kracht of nalatigheden. Er bestaan procedures om die wijzigingen te bezorgen. Na deze sessie bent u in staat om een wijzigende aangifte op te maken.

 Arno: Functiebeheer

Dit pack werd ontwikkeld om op een gemakkelijke manier functiebeschrijvingen bij te houden en te actualiseren. Eens ingevoerd kunnen ze verder aangewend worden voor aanwervings- en evaluatieprocessen. Tijdens deze opleidingsdag ontdekt u de sterke punten van dit pack.

 Arno: Lectuur van de kaart gebruiker

De kaart gebruiker bevat tal van inlichtingen. Zo stelt ze u in staat om de oorzaak van een gewijzigde berekening op te sporen. Tijdens deze opleiding leert u goede reflexen aan te wenden bij het raadplegen van de kaart en krijgt u meer inzicht in de werking van de loonmotor.

 Arno: Loonbeslag, loonoverdracht en stortingen aan derden

Geld inhouden op het nettoloon van een werknemer is niet zo eenvoudig. Eerst moeten een aantal zaken bepaald worden (wat inhouden? voor wie? wanneer?), daarna zijn de betalingen uit te voeren. Dat wordt met u besproken in deze cursus.

 Arno: Ontwerpstation - Basis

Met de kennis die u verwerft over de functies van het ontwerpstation bent u, na afloop van deze twee sessies, in staat om eigen lijsten te ontwikkelen, opzoekingen en sorteringen uit te werken, specifieke bevolkingen te voorzien en de gecreëerde taken toe te voegen aan uw interne menu.

 Arno: Opvolging Gezondheidsgegevens

Met dit pack kan elk gezondheidsgegeven – inenting, medisch onderzoek… – en elk risico voor de werknemers genoteerd worden. Verschillende documenten zijn beschikbaar en een vlotte inplanning is mogelijk. Na deze opleidingsdag beheerst u de diverse facetten van dit pack.

 Arno: Technische beheertool Cleo

De software Cleo levert de tools voor het technische beheer van ARNO: configuratie, onderhoud, beveiliging, licenties,… Tijdens deze opleiding leert u met Cleo te werken en vergroot u uw technische autonomie.

 Arno: Uitgebreid gegevensbeheer individuen

Met de focustaak kunt u sneller gegevenswijzigingen met betrekking tot de gezinstoestand inbrengen.

De gewonnen tijd kunt u gebruiken om de individuele dossiers aan te vullen.

Tijdens deze sessie leert u de DB van de individuen op efficiënte wijze bij te houden.

 Arno: Uitgebreid gegevensbeheer statuten

In- en uitdiensttredingen, overplaatsingen van personeel tussen sites, verlengingen van CDD, loonsimulaties, statuten van zelfstandigen, bestuurders of anderen...

U bekijkt deze thema's in detail tijdens deze sessie.

 Arno: Uurroosters en opvolging van de kalender

Wat zijn de kneepjes van het vak om een nieuw uurrooster aan te maken? Hoe bepaalde elementen op de kalender weergeven? Waar relevante informatie met betrekking tot de prestaties terugvinden in de berekeningen en het bedieningspaneel? U krijgt de antwoorden in deze cursus.

 Arno: Vormingsbeheer

Het pack 'Vorming' stelt de concepten en taken ter beschikking die nodig zijn voor de vlotte organisatie en opvolging van de vormingen die de werkgever aan zijn personeel voorstelt.

Op 1 dag leert u dit pack 'Vorming' te gebruiken.