Verfijn uw keuze

Categorie 

Doelgroep 

Opleidingen Acerta tools Acerta Arno Loonbeheer #9

 Arno: Basisopleiding

De loonberekening gebeurt automatisch in ARNO HR. Niettemin moet men een nieuwe werknemer kunnen inschrijven, een contract wijzigen, een ziekte inbrengen, het loon controleren,...

Tijdens deze cyclus van 4 sessies leert u de stappen waaruit de payroll bestaat uit te voeren.

 Arno: Bruto-netto berekening

In de loonberekening van bruto naar netto worden verschillende zeer specifieke regels toegepast met betrekking tot de sociale en fiscale reglementering. Tijdens deze cursus ontrafelt u het mecanisme van bruto naar netto zodat u de berekeningen kunt nakijken en uitleggen.

 Arno: DMFA - De kwartaalaangifte

ARNO DMFA automatiseert het proces van de kwartaalaangifte van de bezoldigingen en prestaties, alsook van de bijbehorende bijdragen en verminderingen. Aan het eind van deze sessie kunt u de taken manipuleren om een aangifte te realiseren en te controleren.

 Arno: DMFA De wijzigende aangifte

De DMFA-aangifte van een afgelopen kwartaal moet misschien gewijzigd worden, bv. door regularisaties met terugwerkende kracht of nalatigheden. Er bestaan procedures om die wijzigingen te bezorgen. Na deze sessie bent u in staat om een wijzigende aangifte op te maken.

 Arno: Lectuur van de kaart gebruiker

De kaart gebruiker bevat tal van inlichtingen. Zo stelt ze u in staat om de oorzaak van een gewijzigde berekening op te sporen. Tijdens deze opleiding leert u goede reflexen aan te wenden bij het raadplegen van de kaart en krijgt u meer inzicht in de werking van de loonmotor.

 Arno: Loonbeslag, loonoverdracht en stortingen aan derden

Geld inhouden op het nettoloon van een werknemer is niet zo eenvoudig. Eerst moeten een aantal zaken bepaald worden (wat inhouden? voor wie? wanneer?), daarna zijn de betalingen uit te voeren. Dat wordt met u besproken in deze cursus.

 Arno: Uitgebreid gegevensbeheer individuen

Met de focustaak kunt u sneller gegevenswijzigingen met betrekking tot de gezinstoestand inbrengen.

De gewonnen tijd kunt u gebruiken om de individuele dossiers aan te vullen.

Tijdens deze sessie leert u de DB van de individuen op efficiënte wijze bij te houden.

 Arno: Uitgebreid gegevensbeheer statuten

In- en uitdiensttredingen, overplaatsingen van personeel tussen sites, verlengingen van CDD, loonsimulaties, statuten van zelfstandigen, bestuurders of anderen...

U bekijkt deze thema's in detail tijdens deze sessie.

 Arno: Uurroosters en opvolging van de kalender

Wat zijn de kneepjes van het vak om een nieuw uurrooster aan te maken? Hoe bepaalde elementen op de kalender weergeven? Waar relevante informatie met betrekking tot de prestaties terugvinden in de berekeningen en het bedieningspaneel? U krijgt de antwoorden in deze cursus.