Arbeidsongeschiktheid van lokale ambtenaren: bereken het ziekteverlof

In de opleiding ‘Arbeidsongeschiktheid van lokale ambtenaren: bereken het ziekteverlof’ maken we een stappenplan om voor elk statutair personeelslid bij een lokaal bestuur het ziekteverlof te bepalen. Statutaire personeelsleden vallen namelijk onder hun eigen systeem van gewaarborgd loon: het ziektekrediet.

Iedereen die ooit een dergelijk ziektekrediet berekende bij een arbeidsongeschiktheid, weet dat dit telkens opnieuw vragen oproept. Zeker wanneer het ziektekrediet niet stelselmatig werd bijgehouden.

Arbeidsongeschiktheid van lokale ambtenaren: bereken het ziekteverlof
 

Arbeidsongeschiktheid bij contractueel personeel valt onder Arbeidsovereenkomstenwet. Tijdens hun ziekteverlof hebben zij recht op gewaarborgd loon. Blijft hun arbeidsongeschiktheid aanhouden, dan vallen zij terug op ziekte-uitkeringen van de mutualiteit. Deze regeling komt niet aan bod in deze opleiding.

Wel behandelen we de arbeidsongeschiktheid bij statutaire personeelsleden. Daar ligt de regeling van het ziekteverlof helemaal anders. Worden statutaire ambtenaren arbeidsongeschikt, dan kennen zij hun eigen systeem van gewaarborgd loon, m.n. het ziektekrediet. De berekening van dit ziekteverlof is geen gemakkelijke materie.

De theorie wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden. U krijgt bovendien de kans uw kennis te toetsen aan de hand van oefeningen.

Dit komt aan bod:

 • Toepassingsgebied van het ziektekrediet 
 • Principes en begrippen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverlof
 • Formule voor berekening van het ziektekrediet
 • Impact van de ziekteperiode op bepaalde vergoedingen
 • Cumul met andere afwezigheden
 • Disponibiliteit: wat als de ambtenaar langer arbeidsongeschikt blijft en het ziektekrediet uitgeput is?
  • Impact van de disponibiliteit op bepaalde vergoedingen
  • Einde van de disponibiliteit
 • Gedeeltelijke werkhervatting
 • Vervroegde pensionering om medische redenen
 • Opmaak stappenplan
 • Oefeningen

Breng uw rekenmachine mee! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding oefenen we de principes meteen in en maken we concrete ziektekredietberekeningen.

Let op! De opleiding is gericht op ziektekredietberekeningen vanaf de inwerkingtreding van de rechtspositieregeling.

Wenst u het ziektekrediet te berekenen voor het verleden (vóór de inwerkingtreding van de rechtspositieregeling), dan kan u begeleiding op maat vragen:  els.meersseman@acerta.be

Deze opleiding ‘Arbeidsongeschiktheid van lokale ambtenaren: bereken het ziekteverlof’ is bestemd voor: 

 • medewerkers van de personeelsdienst
 • personeelsverantwoordelijken
 • van lokale besturen

Voorkennis is niet vereist.

Na deze opleiding weet u wat u moet doen als een statutair ambtenaar arbeidsongeschikt wordt. U leert:

 • hoe u het beginsaldo bepaalt rekening houdend met vroegere prestaties
 • hoeveel dagen ziektekrediet een personeelslid jaarlijks opbouwt
 • wat de impact is van afwezigheden en wijzigingen van prestatiebreuk
 • wat er gebeurt wanneer een personeelslid zijn ziektekrediet heeft opgebruikt
 • en of een personeelslid met pensioen kan gaan om medische redenen

ELS MEERSSEMAN

Legal trainer - senior consultant
Publieke sector

Els Meersseman startte haar loopbaan als juridisch adviseur voor de dienst arbeidsongevallen bij de landsbond van een groot ziekenfonds.

In 2008 maakte ze de overstap naar een sociaal secretariaat dat zich uitsluitend richt tot lokale en provinciale besturen. Al snel ontdekte ze er haar passie voor de publieke sector en bouwde ze een ruime kennis op van alle sociaal-juridische aspecten van het personeelsbeleid binnen de lokale sector.

Bij Acerta brengt Els die passie verder over. Dit doet ze enerzijds als trainer bij Acerta Opleidingen, waar ze samen met Dirk Neefs de open en in company opleidingen voor de publieke sector verzorgt. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor doorgedreven sociaal-juridisch advies over personeelszaken in de publieke sector.

€ 425,00 excl. BTW

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn inbegrepen. 

 DatumDuur 
Corda Conference Center Hasselt27 september '1909:00 - 17:00Schrijf in
Acerta Gent30 januari '2009:00 - 17:00Schrijf in
Acerta Wilrijk23 juni '2009:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert