Verbeter uw communicatievaardigheden

In deze opleiding werkt u aan uw basiscommunicatievaardigheden. U leert actiever luisteren, beter vragen stellen en op een correcte manier feedback geven. Hiermee legt u een stevige basis om competenties als samenwerken, verkopen, leidinggeven, projectmanagement te verbeteren. Ook uw omgang met collega's, leidinggevenden, klanten en leveranciers gaat er stevig op vooruit.

Verbeter uw communicatievaardigheden
 

U heeft een bedoeling met uw communicatie. U wilt een bepaald effect of een doelstelling bereiken. Dat lukt soms goed, soms niet. In deze opleiding communicatievaardigheden krijgt u modellen, concepten en technieken aangereikt die in de meeste situaties goed werken.

Wat u zegt is van belang voor een goede communicatie, maar nog belangrijker is hoe u het zegt. Tijdens deze dag krijgt u inzicht in uw eigen communicatiestijl. Waar loopt uw communicatie vlot en waar loopt het moeilijker. Hoe komt dat? Breng situaties uit uw eigen praktijk mee. Daar gaat u mee aan de slag. U leert waar uw struikelblokken liggen en pakt ze ook meteen aan. Dat maakt deze opleiding heel praktijkgericht.

Deze topics komen aan bod:

  • basisprincipes van effectief communiceren: oorzaken van minder goede communicatie, verbaal versus non- verbaal gedrag, inhouds- en relatie/proces-niveau, intentie-verwoording-effect
  • basis communicatievaardigheden: actief luisteren, feedback geven en ontvangen
  • assertiviteit: opkomen voor uzelf zonder de relatie te schaden, als basishouding voor goede communicatie in onze Westerse cultuur
  • toepassingen van assertief communiceren: verzoeken doen, neen zeggen, grenzen stellen, minder fijne boodschappen brengen
  • omgaan met hindernissen en blokkerende gedachten om gepast te communiceren
  • interactie beïnvloeden op basis van het model van Leary

Elke medewerker of leidinggevende die zijn communicatievaardigheden wil verbeterenen zo de samenwerking met collega's, klanten, leveranciers en andere relaties vlotter en aangenamer te maken.

Herman GEENEN

Senior trainer-coach-consultant in het netwerk van Acerta.

Begeleiden van mensen typeert zijn loopbaan .Hij beschouwt en behandelt zijn klanten als partners in de echte zin van het woord. Openheid en integriteit kenmerken zijn benadering.

Deelnemers aan trainingen en coachings waarderen Herman voor zijn doorleefde en professionele wijze waarop hij de materie aanbrengt en de vertaalslag maakt naar de werkomgeving van elke deelnemer.

 

Herman heeft een master in de toegepaste economische wetenschappen, richting personeelsbeleid en sociale vraagstukken, behaald, evenals een aggregaat in TEW. Tijdens zijn professionele loopbaan heeft hij zich voortdurend geprofessionaliseerd, onder meer in allerlei facetten van leiding geven en leiding krijgen, in functieweging en –classificatie, appreciative inquiry en co-active coaching. Hij heeft ook een licentie met betrekking tot LIFO (life orientations).

Zijn loopbaan is Herman gestart aan de KU Leuven om daarna over te stappen naar het bedrijfsleven. Bij Volvo Car Sint Truiden heeft hij eerst gewerkt als opleidingscoördinator, daarna als supervisor material handling en tot slot als personnel manager. Nadien is hij als directeur personeel & organisatie aan de slag gegaan bij Friesland Campina in Lummen. Sinds 1999 heeft Herman zich toegelegd op het vak van trainer-coach-consultant op gebied van gedragsmatige thema's en HR-tools.

De domeinen waarin Herman vooral actief is, zijn: people management/leidinggeven, time management en persoonlijke effectiviteit, personeelsevaluatie en functioneringsgesprekken, competentiemanagement en talentmanagement, adviesvaardigheden en communicatievaardigheden, teamwerking en faciliteren van groepen.

€ 680,00 excl. BTW

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn inbegrepen.

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding
Mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Dien uw subsidiëringsaanvraag in op www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat een bedrag van 15 euro/dag voor de catering niet
met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van het
projectbedrag bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Korting voor social Profit en publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

 DatumDuur 
Acerta Gent14 juni '1909:00 - 17:00Schrijf in
3hoog Leuven10 september '1909:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert