Leidinggeven voor beginners

Tijdens deze workshop reiken wij u handvaten en enkele tips en tricks aan zodat u kunt starten als leidinggevende en de belangrijkste valkuilen weet te vermijden.

Leidinggeven voor beginners
 

Voor het eerst leidinggeven is een hele uitdaging. De dag dat u eraan begint, zit u met heel wat vragen: hoe bereid ik mij voor op mijn nieuwe functie, wat is leiding geven, wat zijn mijn competenties en valkuilen, wat maakt mij tot een goede leider, besef ik voldoende dat mijn succes als leider afhankelijk is van de omgeving waarin ik opereer, wat is het verschil tussen de baas spelen en leiding geven, ....

Leidinggeven voor beginners: inhoud

Tijdens deze opleiding krijgt u antwoorden op deze en andere vragen. We reiken u handvaten en tips en tricks aan zodat u kunt starten als leidinggevende en de belangrijkste valkuilen weet te vermijden.

In deze workshop krijgt u een klare kijk op leiding geven. U bent in staat zelfstandig uw team te leiden omdat u geleerd heeft:

  • wat leidinggeven is
  • wat de eigenschappen zijn van een goede leider
  • welke evoluties het leiderschap gekend heeft
  • dat er drie dimensies van leiding geven bestaan
  • dat er do's en dont's van leiding geven bestaan
  • dat er ook te vermijden valkuilen zijn...

Elk onderdeel staven we met voldoende voorbeelden en oefeningen.

Aan de hand van deze eerste kennismaking met leiding geven, bent u in staat de nieuwe functie aan te vatten zonder 'in de fout te gaan'. U kent immers de voornaamste valkuilen en weet ze te overbruggen.

Indien u zich later wil verdiepen in bepaalde aspecten van leidinggeven, kunt u deelnemen aan onze andere workshops waar het door u gekozen thema uitvoerig behandeld en ingeoefend wordt: een coachende manier van leiding geven, omgaan met conflicten in uw team, beter communiceren, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren, ...

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die hun eerste stappen als leidinggevende zetten. 

Herman GEENEN

Senior trainer-coach-consultant in het netwerk van Acerta.

Begeleiden van mensen typeert zijn loopbaan .Hij beschouwt en behandelt zijn klanten als partners in de echte zin van het woord. Openheid en integriteit kenmerken zijn benadering.
Deelnemers aan trainingen en coachings waarderen Herman voor zijn doorleefde en professionele wijze waarop hij de materie aanbrengt en de vertaalslag maakt naar de werkomgeving van elke deelnemer.

Herman heeft een master in de toegepaste economische wetenschappen, richting personeelsbeleid en sociale vraagstukken, behaald, evenals een aggregaat in TEW. Tijdens zijn professionele loopbaan heeft hij zich voortdurend geprofessionaliseerd, onder meer in allerlei facetten van leiding geven en leiding krijgen, in functieweging en –classificatie, appreciative inquiry en co-active coaching. Hij heeft ook een licentie met betrekking tot LIFO (life orientations).

Zijn loopbaan is Herman gestart aan de KU Leuven om daarna over te stappen naar het bedrijfsleven. Bij Volvo Car Sint Truiden heeft hij eerst gewerkt als opleidingscoördinator, daarna als supervisor material handling en tot slot als personnel manager. Nadien is hij als directeur personeel & organisatie aan de slag gegaan bij Friesland Campina in Lummen. Sinds 1999 heeft Herman zich toegelegd op het vak van trainer-coach-consultant op gebied van gedragsmatige thema's en HR-tools.

De domeinen waarin Herman vooral actief is, zijn: people management/leidinggeven, time management en persoonlijke effectiviteit, personeelsevaluatie en functioneringsgesprekken, competentiemanagement en talentmanagement, adviesvaardigheden en communicatievaardigheden, teamwerking en faciliteren van groepen.

€ 680,00 excl. BTW

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn inbegrepen.

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding
mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

 

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.

Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Korting voor social Profit en publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

 

 DatumDuur 
Het Rekreatief Wilrijk24 september '1909:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert