Nieuw in ons opleidingsaanbod: de rol van de arbeidsgeneesheer

Nieuw in ons opleidingsaanbod: de rol van de arbeidsgeneesheer

Als hr-professional heb je in het kader van het gezondheidstoezicht op werknemers regelmatig te maken met de arbeidsgeneesheer. Weet jij exact wanneer het verplicht is om je werknemers op medisch onderzoek te sturen? En wat doe je met adviezen die moeilijk in te passen zijn in de organisatie? Onze nieuwe opleiding ‘De rol van de arbeidsgeneesheer in al zijn facetten’ brengt klaarheid.

Naast de bevoegdheden bij het preventie- en welzijnsbeleid van organisaties, vormen de medische onderzoeken een belangrijk deel van het werk van de arbeidsgeneesheer. Het gaat hier over het medisch onderzoek bij aanwerving van nieuwe medewerkers, bij werkhervatting na (langdurige) ziekte en het jaarlijks of tweejaarlijks gezondheidsonderzoek.

Tijdens de training ‘De rol van de arbeidsgeneesheer in al zijn facetten’ ontleden we de wetgeving over het gezondheidstoezicht voor werknemers tot op het bot. We leggen de taken en bevoegdheden van de arbeidsgeneesheer haarfijn uit. We lichten toe wanneer medewerkers aan medische onderzoeken onderworpen moeten worden en vooral, wanneer niet. Uit de praktijk blijkt namelijk dat bedrijven hun werknemers te vaak op onderzoek sturen. En we bekijken wat je kunt doen met de adviezen van de arbeidsgeneesheer wanneer die in de praktijk moeilijk toe te passen zijn in je organisatie. 

Schrijf in voor deze spiksplinternieuwe trainingen in Leuven en in Gent. Dirk Neefs is je trainer van dienst.