Multi-werkgeverschap bij lokale besturen: bedreiging of opportuniteit?

Multi-werkgeverschap bij lokale besturen, bedreiging of opportuniteit?

Multi-werkgeverschap, doet het bij jou een belletje rinkelen? Misschien wel als je deze voorbeelden leest. Wie is werkgever van de  werknemers die je  vanuit je lokaal bestuur tewerk stelt in de vzw die het sportcomplex uitbaat?  De vzw, het lokaal bestuur of allebei? Of wat dacht je van de inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten? Het blijven 2 aparte juridische werkgevers, maar worden gedwongen om nauwer met elkaar samen te werken, ook op personeelsvlak. Wat met ambtenaren en werknemers van de gemeenten die taken in die OCMW ’s gaan uitvoeren en omgekeerd? Wat zijn de sociaal-juridische valkuilen van dit meervoudig werkgeverschap? 

Regel je dit multi-werkgeverschap niet op de juiste manier, kan dit op arbeidsrechtelijk en financieel vlak behoorlijk wat onduidelijkheden én risico’s met zich meebrengen.

Samenwerkingsvormen regelen

Het meervoudig werkgeverschap is geen bedreiging waar je je als werkgever best tegen wapent, het is een opportuniteit. Als je het op een juridisch intelligente wijze regelt, kan het een oplossing zijn voor tal van samenwerkingsvormen waar de huidige formele juridische regelgeving op het eerste zicht niet expliciet in voorziet.

Ga hier zeker niet te kort door de bocht. Twee werkgevers bovenaan de arbeidsovereenkomst vermelden is absoluut niet voldoende.

Afspraken maken

Net omdat deze situatie niet in het formele recht voorzien en georganiseerd is, moet je elk aspect ervan nauwkeurig omschrijven:

  • Welke werkgever betaalt welk loon? En wat als beide werkgevers tot verschillende sectoren behoren met verschillende baremaverplichtingen?
  • Hoe gebeurt de aansluiting bij de RSZ en wie betaalt de patronale RSZ-bijdragen?
  • Hoe en door wie worden personeelsregister, individuele rekening, arbeidsreglementen enzovoort opgesteld?
  • Wie is de verzekeraar bij een arbeidsongeval?
  • Hoe wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid geregeld?
  • Hoe worden de loonkosten en kosten van de arbeidsvoorwaarden verdeeld?
  • Wie is gemachtigd om aan te werven en te ontslaan?

Overeenkomst sluiten

Alle aspecten moet je vooraf onderzoeken en organiseren. ‘Organiseren’ betekent dat de verschillende werkgevers eerst onderling afspraken maken en vervolgens die afspraken in een overeenkomst gieten.

Maatwerk

Nadien en in het verlengde daarvan stel je de arbeidsovereenkomst met de gemeenschappelijke werknemers op. In die arbeidsovereenkomst moet de regeling van de functies en taken voor de verschillende werkgevers overeengekomen worden, wie het gezag uitoefent en wanneer, welk loon betaald wordt en door wie, hoe en door wie de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal gebeuren, enzovoort.

Het meervoudig werkgeverschap is een stevig stuk werk want elke situatie is anders omdat de achterliggende economische, sociale en organisatorische uitgangspunten voor elk bestuur verschillend zijn.

Aan de slag

Hoe regel je multi-werkgeverschap juridisch op de juiste manier? Hoe maak je er een handig hr-instrument van om de lokale werking van je bestuur te optimaliseren?

Dat kom je te weten tijdens onze opleiding ‘Multi-werkgeverschap in lokale besturen’. Deze training vindt plaats in Leuven, Wilrijk, Gent, Hasselt en Roeselare.

Advies op maat nodig om het multi-werkgeverschap in jouw bestuur onder de loep te nemen? Contacteer onze consultants.