Het IPA 2019-2020 in krachtlijnen

Het IPA 2019-2020 in krachtlijnen

De sociale partners in de Groep van Tien bereikten een akkoord over een ontwerp van IPA. Na een herberekening van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven komt de maximale loonnorm op 1.1% te liggen. Het echte hete hangijzer in het IPA 2019-2020 bleek het stelstel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het SWT (brugpensioen) te zijn. We zetten de krachtlijnen voor jou op een rij.

Loonnorm 1.1%

Als het IPA wordt getekend, is het aan de sectoren om afspraken te maken waarbij ze kunnen beslissen of ze een loonstijging voorzien en op welke manier. Of ze kunnen de vrije keuze laten aan de ondernemingen zelf. Bovenop deze aanpassingen kunnen de lonen nog worden geïndexeerd, opnieuw volgens het indexmechanisme voorzien in de sector.

Verplaatsingsvergoedingen

Voor werknemers die het openbaar vervoer gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen (trein, bus, tram en metro), wordt vanaf 1 juli 2019 de tussenkomst opgetrokken naar 70%. Vanaf 1 juli geldt deze regeling vanaf de eerste kilometer, dus ook voor werknemers die minder dan 5 kilometer afleggen. Deze afspraak zou niet mogen toegepast worden voor medewerkers die met de eigen wagen komen.

Vrijwillige overuren

Sinds de Wet Peeters mogen medewerkers, mits een aantal formaliteiten, vrijwillig 100 overuren presteren. De uren worden uitbetaald in plaats van gecompenseerd met inhaalrust. Omdat de arbeidskrapte zo groot is, wordt het contingent verhoogd naar 120 overuren. In sommige sectoren mogen nog meer vrijwillige overuren worden gepresteerd, bijvoorbeeld in de horeca, tot 360 uur.

SWT en landingsbanen

Het meest verrassende nieuws was toch wel de versoepeling van de regels rond het stelstel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT. De sociale partners bereikten een akkoord waarbij de leeftijdsvoorwaarde voor mensen met lange loopbaan of zwaar beroep op 59 jaar komt te liggen in 2019. In het geval van herstructurering, is de leeftijdsvoorwaarde zelfs 58 jaar.

Deze regeling gaat in tegen de afspraken van de eerdere jobdeal! In 2020 zou de leeftijdsvoorwaarde bij herstructurering op 59 jaar komen, in 2021 op 60 jaar. Dit laat mogelijk een poort open voor bedrijven in herstructurering.

Over landingsbanen voor oudere werknemers zijn de sociale partners het eens met het behoud van de instapleeftijd op 55 jaar voor bepaalde werknemers, doch enkel bij een 4/5de-regeling. Voor een halftijdse landingsbaan, zou de instapleeftijd 57 jaar worden.  Om deze regels rond landingsbanen te kunnen toepassen, moeten de sectoren nog wel de cao’s van de NAR bevestigen en deze zijn nog in opmaak.

Hoe gaat het verder?

Het IPA is een kaderakkoord. De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden in wetgeving of cao’s. Voor 100% zekerheid is het dus nog even wachten.

Wil je een uitgebreide duik nemen in de details van het IPA 2019-2020?

Schrijf in voor de infosessie op 23 april in Leuven: Het interprofessioneel akkoord (IPA) 2019-2020: de krachtlijnen.