Nieuwe aanpassingen in doelgroepenbeleid

Nieuwe aanpassingen in doelgroepenbeleid

Vlaanderen heeft met ingang van 1 januari 2019 haar doelgroepenbeleid aangepast. Dat is belangrijk voor jou als werkgever, want werf je de juiste mensen aan, dan kun je heel wat RSZ besparen.

Met haar doelgroepenbeleid moedigt de Vlaamse overheid ondernemers aan om mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, aan te werven of aan de slag te houden. Dat gebeurt onder meer door de loonkosten van bepaalde doelgroepen van werkzoekenden of werkenden te verlagen.

Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2019?

  • Voor laaggeschoolde jongeren is de RSZ-vermindering per kwartaal geen forfaitair bedrag meer, maar het basistarief RSZ 0 tijdens de eerste acht kwartalen na de aanwerving. De basisvoorwaarde blijft dat de werknemer uit de privésector moet komen, en dat het kwartaalloon in het eerste jaar 7.500 euro bruto niet mag overschrijden.

  • Om oudere werknemers in het in het arbeidscircuit te houden of hen vlot te laten instromen, wijzigt ook voor de 55-plussers de kwartaalkorting RZS van een fortaitaire naar een totale (basis percentage RSZ wordt 0). Bovendien verhoogt de 'zittende' korting voor een 60-plusser ook vanaf 01/01/2019. Om deze aanwervingskorting te krijgen, moet de werknemer nog altijd minstens één dag niet-werkende werkzoekende zijn en mag het kwartaalloon 13.945 euro niet overstijgen.

Ten slotte verandert de overheid de reglementering rond de Vlaamse ondersteuningspremie. Die kun je als werkgever aanvragen voor een werknemer die een arbeidshandicap heeft, waardoor hij tijdelijk of definitief een lager rendement heeft of waarvoor je extra kosten moet maken. Deze premie vraag je aan bij de VDAB en bedraagt een percentage van een geplafonneerd loon. Nieuw is dat je nu ook een tijdelijke VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) kunt aanvragen. Dat wil zeggen dat de arbeidshandicap niet blijvend moet zijn en dat ook in situaties waarin nog progressie mogelijk is, de premie tijdelijk kan toegekend worden voor een maximum termijn van twee jaar.  Het betreft hier situaties zoals psychische ongeschiktheid door burn-out, deeltijdse werkhervatting tijdens revalidatie, enzovoort.

Wil je in een halve dag een overzicht krijgen van de verschillende kortingen waar je beroep op kunt doen, schrijf je in voor onze opleiding ‘Doelgroepverminderingen, op welke subsidies kun je rekenen?