Nu ook van toepassing op occasioneel thuiswerk: wet op arbeidsongevallen

Nu ook van toepassing op occasioneel thuiswerk: wet op arbeidsongevallen

Sinds 27 januari 2019 werd de wet op de arbeidsongevallen uitgebreid tot occasioneel thuiswerken. Wat houdt dit concreet in voor jouw occassionele thuiswerkers?

Belgen werken meer thuis, zowel structureel als occasioneel. Voor structurele telewerkers geldt al langer een vermoeden van arbeidsongeval wanneer het arbeidsongeval zich voordoet tijdens de uren waarop het telewerk is afgesproken en op de plaats waar het telewerk verricht wordt. Deze afspraken kunnen vervat zijn in een document dat het structureel telewerk toestaat.

Nieuw is dat bovenvermeld vermoeden van arbeidsongeval ook van toepassing zal zijn in geval van occasioneel telewerk. De formaliteiten om dit occasioneel telewerk toe te staan, zijn tot een minimum beperkt. Bijvoorbeeld een aanvraag per mail van de werknemer of een algemene toelating van de werkgever in het arbeidsreglement met betrekking tot occasioneel telewerk ingeval van overmacht.

Goed om weten:

  • indien geen locatie wordt vermeld, geldt het vermoeden dat de werknemer gedekt is voor arbeidsongevallen op de plaats waar het telewerk gewoonlijk gebeurt (bijvoorbeeld de woning);
  • indien er geen uurregeling wordt vermeld, dan is het gebruikelijke uurrooster zoals dat toepassing is in de onderneming, doorslaggevend.

Wees dus voorzichtig wanneer de plaats of de tijd van het telewerk afwijkt van wat gewoonlijk gepland is.

Arbeidsongeval op de weg bij wegbrengen kinderen en lunch

De telewerker was tot voor kort ook niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering wanneer hij zijn kinderen naar school of de opvang bracht. De aanpassing werkt deze ongelijkheid nu weg. Telewerkers genieten dezelfde bescherming als ze hun kinderen naar school of de kinderopvang brengen of ophalen. Hetzelfde geldt voor een verplaatsing naar de plek waar de telewerker zijn lunch aankoopt of verorbert.

Hoe maak je van thuiswerk een succes in jouw organisatie?

Volg de opleiding Thuiswerk 2.0: al je vragen rond reglementering en leidinggeven beantwoord

Je kunt deze opleiding ook modulair volgen