RVA-controles op naleving arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking

RVA-controles op naleving arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking

De inspectiediensten van de RVA kondigen aan binnenkort controles te doen op de naleving van de arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking, zowel bij tijdskrediet als thematische verloven. Wees voorbereid: wij zetten de belangrijkste krachtlijnen voor je op een rij.

Uit recent onderzoek van de RVA blijkt namelijk dat de regels rond deeltijdse arbeid en de tewerkstellingsbreuk niet voldoende nageleefd worden. Ook het verbod op het presteren van overuren in combinatie met loopbaanonderbreking, wordt door vele werkgevers niet gerespecteerd.

Naar aanleiding van dit onderzoek vatte de RVA de belangrijkste principes nogmaals samen en publiceerden ze een infoblad op hun website.

Wat bij inbreuken

Het naleven van deze principes maakt binnenkort voorwerp uit van controles door de inspectiediensten van de RVA. Bij inbreuken kunnen waarschuwingen, gerechtelijke vervolging of administratieve geldboetes volgen. En niet onbelangrijk: werknemers in het stelsel van tijdskrediet of thematische verloven lopen het risico ontvangen onderbrekingsuitkeringen terug te moeten betalen!

Wees voorbereid op eventuele controles

Dit zijn de belangrijkste krachtlijnen:

  1. Stel voor iedere werknemer in deeltijdse loopbaanonderbreking een addendum op bij de initiële arbeidsovereenkomst. Dat bevat de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster.
  2. Houd altijd een afwijkingsregister bij waarin alle afwijkingen van de afgesproken of variabele werkroosters vermeld staan. Bewaar het afwijkingsregister gedurende vijf jaar. Dit is niet van toepassing als je een tijdsregistratiesysteem gebruikt.
  3. Het afwijkingsregister bevat volgende info:
  • Toepassingsperiode van het afwijkingsdocument
  • Datum van de afwijking (het beginuur – de pauze – het einduur)
  • Handtekening van de werknemer op het moment dat de afwijking wordt uitgevoerd
  • Handtekening van de werkgever: minstens 1 maal per week

    4.  Een deeltijdse werknemer mag NOOIT overuren presteren die aanleiding geven tot overloon. Een cumul tussen RVA-uitkeringen en overuren is dus niet mogelijk.

    5.  Indien het gaat om een variabel werkrooster, dan moet je als werkgever jouw werknemer minstens vijf werkdagen vooraf schriftelijk verwittigen van het individuele werkrooster.

 

Wil je graag een volledig overzicht van alle voorwaarden en maatregelen rond tijdskrediet en themaverlof? Dat krijg je in één dag tijdens onze opleiding Tijdskrediet en Themaverlof.