Op weg naar een volledige elektronische ASR

Op weg naar een volledige elektronische ASR

Vanaf 1 juli 2019 wordt het inlichtingenblad ziekenfonds elektronisch. Ook andere documenten moet je in de toekomst verplicht elektronisch indienen.

In bepaalde omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsrust of de geboorte of adoptie van een kind, levert een werknemer geen arbeidsprestaties maar komt hij in aanmerking voor uitkeringen ten laste van het ziekenfonds. Omdat het ziekenfonds het recht op uitkeringen moet bepalen en berekenen, moet de werkgever een aantal gegevens bezorgen.

Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid om deze gegevens elektronisch te bezorgen via de Elektronische Aangifte Sociaal Risico (E-ASR). In de praktijk gebruiken veel werkgevers vandaag nog het papieren document. Vanaf 1 juli 2019 zal deze aangifte verplicht onder elektronische vorm moeten gebeuren. Het gaat het over het zogenaamde ‘inlichtingenblad’ of in E-ASR termen ‘scenario 1’.

Via dit document vraag je uitkeringen aan voor arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige en gedeeltelijke werkverwijdering, omgezet moederschapsverlof (bij overlijden of hospitalisatie moeder), vaderschapsverlof of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof.

Met deze maatregel belanden we in de derde fase van de verplichte veralgemening van de elektronische ASR, zoals voorzien in het advies van de NAR.

Verdere planning

In de nabije toekomst zul je ook volgende documenten verplicht via elektronische weg moeten ingedienen:

  • Vanaf 1 januari 2020: het bewijs van werkhervatting (scenario 6)

  • Vanaf 1 juli 2020: maandelijkse aangifte aangepaste arbeid (scenario 2)

De aangiften die je voorlopig nog via papier kunt indienen zijn:

  • Aanvraag uitkeringen voor borstvoedingspauzes (scenario 3)

  • Attest jaarlijkse vakantie voor de sector ziekte-uitkeringen (scenario 5)

  • Aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag / Arbeidsbewijs – (C4-formulieren) (scenario 1)

De komende maanden vernieuwt men bovendien de onlinedienst waardoor de aangifte gemakkelijker en gebruiksvriendelijker zal verlopen.

Alles te weten komen over de elektronische aangifte sociaal risico?