Meer vrijwillige overuren mogelijk, zelfs aan fiscaalvriendelijk tarief!

Meer vrijwillige overuren mogelijk, zelfs aan fiscaalvriendelijk tarief!


Het aantal te presteren vrijwillige overuren per werknemer stijgt naar 120 uur per jaar.  Dat hebben de sociale partners beslist in het kader van de interprofessionele onderhandelingen. Cao nr. 129 werd gepubliceerd op 23 april jl.

Voorheen bedroeg het ‘budget’ slechts 100 uur. Door deze vrijwillige overuren kan een werkgever, zonder overleg met zijn vakbonden, overuren laten presteren in overeenstemming met de werknemer. De werknemer moet daarvoor een schriftelijke toestemming geven. In principe is die toestemming slechts zes maanden geldig, een verlenging is dus nodig in de loop van het jaar.

Naast het feit dat deze overuren eenvoudigweg kunnen overeengekomen worden tussen werkgever en werknemer, hebben ze nog een speciaal kenmerk: overuren zijn niet onderworpen aan verplichte inhaalrust. Je betaalt ze uit (meestal aan 150 of 200 %), of plaatst ze op een loopbaanspaarrekening. Omdat deze loopbaanspaarrekeningen nog in geen enkele sector actief zijn, is dit voorlopig toekomstmuziek.
Het was trouwens al mogelijk om het aantal vrijwillige overuren op te trekken tot maximaal 360u/jaar via een (sectorale) cao. Dit blijft ongewijzigd.

Fiscale korting voor werkgever en werknemer

De jobsdeal voorzag recent ook een verhoging van het aantal overuren dat je fiscaalvriendelijk mag uitbetalen. Het gaat om de overuren die wettelijk betaald worden met een overurentoeslag. Zowel voor werkgever als voor werknemer valt er bij deze regeling iets te winnen: beiden ontvangen een fiscale korting op de eerste 180 overuren per werknemer per (kalender)jaar. Voorheen was dit maar mogelijk voor 130 overuren per jaar. 
Concreet: werkgevers die aankijken tegen een arbeidskrapte en hun werknemers wat extra uren willen laten presteren, kunnen dit makkelijker doen door de verhoging van het potje vrijwillige overuren en de optrekking van het aantal fiscaalvriendelijke overuren.

Meer weten?


Volg onze opleiding Arbeidsduur en flexibiliteit op 2 juli 2019 in Leuven.