Wijziging loopbaanvoorwaarde bij ambtenarenpensioen

Wijziging loopbaanvoorwaarde bij ambtenarenpensioen

Sinds 1 mei 2019 is de loopbaanvoorwaarde van vijf effectief gewerkte dienstjaren in de openbare sector, nodig om een vervroegd overheidspensioen te genereren, afgeschaft.

Tot voor kort werd een vervroegd overheidspensioen slechts toegekend als het personeelslid ten minste vijf effectief gewerkte dienstjaren in de openbare sector had gepresteerd.
Kon hij dit niet laten gelden, dan kreeg hij voor die jaren een werknemerspensioen, ook al werd hij uiteindelijk vast benoemd.

Gemengd pensioen

Vorig jaar deed het gemengd pensioen zijn intrede. Op grond van de wet van 30 maart 2018 (BS, 17 april 2018) ontvangen personeelsleden, die na 30 november 2017 vast benoemd worden, geen overheidspensioen meer voor hun contractuele diensten bij de overheid, maar slechts een werknemerspensioen. Ze blijven enkel een overheidspensioen opbouwen voor hun statutaire diensten.

Aangezien enkel die statutaire diensten nog meetellen, is het voor sommige ambtenaren moeilijker geworden om aan de loopbaanvoorwaarde van vijf jaar te voldoen. Mede daardoor wordt ze nu afgeschaft.

Meer weten?


• Volg de opleiding Pensioenen in de overheid: statutair versus contractueel. In 1 dag krijg je een overzicht van de aanvraag, berekening en begeleiding van een pensioendossier, van statutairen en contractuelen, inclusief alle nieuwe regels.
• Neem een abonnement op de Sociaal-juridische updates voor de publieke sector. Met deze tweemaandelijkse infosessies ben je altijd op de hoogte van de meest recente wijzigingen, nog voor ze in voege gaan!