Flexibeler ouderschapsverlof en verlof medische bijstand vanaf 1 juni

Flexibeler ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand vanaf 1 juni

Naast tijdskrediet voor de private sector en loopbaanonderbreking voor de publieke sector, hebben werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties te verminderen door opname van thematische verloven. De wetgever heeft nu meer flexibiliteit gecreƫerd voor de opname van ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand.

Thematische verloven zijn: 

  • ouderschapsverlof: een tijdelijke vermindering/schorsing van de arbeidsprestaties voor de opvoeding van jonge kinderen;
  • verlof voor medische bijstand: een tijdelijke vermindering/schorsing van de arbeidsprestaties voor het verlenen van bijstand aan gezins- en familieleden met een zware ziekte;
  • palliatief verlof: een tijdelijke vermindering/schorsing van de arbeidsprestaties voor bijstand en verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in de terminale fase bevinden.

De wetgever heeft nu meer flexibiliteit gecreƫerd voor de opname van deze verloven. Werknemers kunnen, vanaf 1 juni 2019, een aanvraag bij hun werkgever doen voor:

  • de opname van een 1/10de ouderschapsverlof;
  • een flexibelere opname van het ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand.

1/10de ouderschapsverlof

Voltijds tewerkgestelde werknemers kunnen vanaf 1 juni hun ouderschapsverlof ook onder de vorm van een 1/10de vermindering opnemen.

Een werknemer kan het 1/10de ouderschapsverlof enkel opnemen mits akkoord van de werkgever. Bij weigering deelt de werkgever deze beslissing schriftelijk mee aan de betrokkene. Hij doet dit binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Daarnaast blijven uiteraard de andere opnamevormen van ouderschapsverlof (voltijds, 50% en 1/5de) bestaan. Hiervoor is er geen akkoord van de werkgever nodig.

Flexibele opname voltijds en halftijds ouderschapsverlof

Een werknemer kan vanaf nu ook gebruik maken van de mogelijkheid om het voltijds en halftijds ouderschapsverlof in kortere periodes op te splitsen.

Zo kan hij:

  • Het voltijds ouderschapsverlof opsplitsen per week of een veelvoud hiervan. 

Bij deze opsplitsing in weken geldt dat 4 maanden volledige schorsing gelijk is aan 16 weken volledige schorsing. 1 maand schorsing is bijgevolg gelijk aan 4 weken schorsing.

  • Het halftijds ouderschapsverlof opsplitsen per maand of een veelvoud hiervan.

Momenteel kan het halftijds ouderschapsverlof enkel opgenomen worden per 2 maanden.

Deze bijkomende opnamemogelijkheden zijn enkel mogelijk wanneer de werkgever ermee akkoord gaat. Bij weigering deelt de werkgever deze beslissing schriftelijk mee aan betrokkene. Hij doet dit binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Flexibele opname voltijds verlof voor medische bijstand

Een werknemer kan verlof voor medische bijstand tot nu toe enkel opnemen met periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Deze periodes kunnen al dan niet opeenvolgend zijn.

Een uitzondering bestaat wel voor een gehospitaliseerd kind. In dit geval kan de werknemer zijn prestaties volledig schorsen voor de duur van een week. Aansluitend verlengbaar met een bijkomende week om een minderjarig kind bij te staan of te verzorgen.

Voortaan kan een werknemer het voltijds verlof voor medische bijstand opnemen per:

  • week (= een periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen);
  • twee weken;
  • drie weken.

Dit kan enkel mits akkoord van de werkgever. Bij weigering deelt de werkgever deze beslissing schriftelijk mee aan betrokkene. Hij doet dit binnen de twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Alles te weten komen over het thematisch verlof?

Volg dan onze opleiding Tijdskrediet en thematisch verlof:

In Leuven, op 9 juli 2019

In Gent, op 17 oktober 2019

In Hasselt, op 3 december 2019