Educatief verlof wordt Vlaams Opleidingsverlof (VOV) vanaf 1 september

Educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof (VOV) vanaf 1 september

Het educatief verlof heet vanaf 1 september 2019 het Vlaams opleidingsverlof (VOV).  De Vlaamse overheid vereenvoudigt tegelijkertijd het opleidingsaanbod en digitaliseert het in een opleidingsdatabank. De overheid voorziet bovendien een vereenvoudigd proces voor werkgever en werknemer.

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) maakt deel uit van het Vlaams Vormingspact van 11 juli 2017. Naast het VOV zijn er nog twee andere opleidingsincentives: de opleidingscheques (voucher voor werknemers om specifieke opleidingen te financieren) en het opleidingskrediet (recht op gemotiveerd tijdskrediet voor het volgen van bepaalde opleidingen).

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Voltijdse en bepaalde deeltijdse werknemers uit de privésector die werken in een onderneming/vestiging gelegen in het Vlaams Gewest, kunnen gebruik maken van het VOV.  Werknemers die werken in een vestiging van een onderneming gelegen in Brussel of het Waals Gewest kunnen dat niet, zij moeten beroep doen op de educatief verlof regeling die daar van toepassing is.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?

Enkel arbeidsmarkt- en loopbaangerichte opleidingen komen in aanmerking voor het VOV.  Er is een reeks van criteria bepaald opdat een opleiding erkend wordt voor het VOV. Opleidingen in de sfeer van vrije tijd en bedrijfsspecifieke opleidingen zijn in regel uitgesloten.

Digitalisering in Vlaamse opleidingsdatabank

De Vlaamse overheid wil niet enkel het opleidingsaanbod vereenvoudigen, maar ook digitaliseren. Alle arbeidsmarktgerichte opleidingen die in aanmerking komen voor het VOV, worden in een Vlaamse opleidingsdatabank geregistreerd zodat elke burger ze kan raadplegen. Die databank bestaat sinds 7 mei 2019. Alle opleidingen die je in deze databank vindt,  geven vanaf 1 september 2019 recht op één van de Vlaamse opleidingsincentives (VOV, Vlaamse opleidingscheques, Vlaams opleidingskrediet).

Ook nieuw: een jaarlijks recht van 125 uur

Een voltijdse werknemer heeft vanaf 1 september 2019 een jaarlijks recht aan VOV van 125 uur. Dat is een eenvoudigere regeling dan de regeling die nu van kracht is. Die schrijft per type opleiding een ander urenmaximum voor (80, 100, 120 tot 180 uren). Het gaat om het recht op afwezigheid van het werk om een arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleiding te volgen met behoud van een geplafonneerd loon. Deeltijdse werknemers die minstens halftijds werken hebben een pro rata recht.

Vereenvoudigd proces voor werkgever en werknemer

Er komt voor het Vlaams Gewest een digitaal platform opleidingsincentives.  Werkgever en werknemer kunnen daarin het recht van de werknemer raadplegen en de opname van het VOV opvolgen. Ook de attesten van deelname aan de opleiding en de eindbeoordeling komen op termijn rechtstreeks in die digitale toepassing.

Net zoals vandaag kan de werkgever per gevolgd lesuur VOV een forfait terugbetaald krijgen. Anders dan vandaag, zal de terugbetaling eenvoudiger, digitaal en sneller gebeuren. De werkgever kan enkel een digitale aanvraag indienen bij de start van de opleiding en de opgenomen uren opleidingsverlof vermelden in zijn kwartaalaangifte (DMFA).  Het opvragen en doorsturen van papieren attesten zal verdwijnen vanaf september 2019. 

Alles weten over het Vlaams opleidingsverlof? Volg dan de opleiding Vlaams opleidingsverlof (VOV): wie doet wat?  

Kies uw locatie en datum:

  • Acerta Leuven, 10 september, 13:30 - 17:00
  • Acerta Gent, 16 september, 13:30 - 17:00
  • Acerta Wilrijk, 26 september, 13:30 - 17:00