Volgende fase in wendbaar en werkbaar werk staat voor de deur

Volgende fase in wendbaar en werkbaar werk vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2017 zijn werkgevers die deeltijdse variabele uurroosters gebruiken niet meer verplicht al deze uurroosters in het arbeidsreglement te vermelden. Deze maatregel zal normaal tot gevolg hebben dat deze werkgevers hun arbeidsreglement zullen zien slinken van dikke telefoonboeken naar normale, leesbare hoeveelheden. De deeltijdse variabele uurroosters zullen echter wel moeten passen in een algemeen kader dat in het arbeidsreglement moet omschreven worden.

Dit wettelijk kader voorziet in een aantal verplichte vermeldingen zoals vroegste begin- en laatste einduur van de werkdag, dagen van de week waarop prestaties kunnen verricht worden,…

Verder kan een werkgever ook omschrijven dat de “aanplakking” en “bekendmaking” van de variabele uurroosters in één beweging en door middel van één publicatie gebeurt en op welke manier dat zal zijn. En vanzelfsprekend voorziet de wetgeving een aantal basisvoorwaarden waaraan deze publicatie moet voldoen: betrouwbaar, geschikt en toegankelijk zijn de sleutelwoorden.

Werkgevers die nog geen aanpassing gedaan hebben van hun arbeidsreglement en die gebruik willen maken van de nieuwe mogelijkheden, hebben dus nog werk op de plank voor dit najaar.

Let op: voltijdse uurroosters moeten nog steeds in het arbeidsreglement vermeld worden en vaste deeltijdse uurroosters staan in normale omstandigheden duidelijk vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Wil u alle mogelijkheden van de wet wendbaar en werkbaar werk kennen en hoe u er optimaal gebruik van kan maken? Schrijf in voor volgende opleidingen: