Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren verfijnd

Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren verfijnd vanaf 1 oktober

Stelt u laag-en middengeschoolde jongeren onder 25 jaar tewerk, dan kan u dat een aardige korting op de patronale bijdragen opleveren. Werft u deze jongeren aan, dan krijgt u gedurende 2 jaar een vermindering tot 1150 euro/kwartaal (laaggeschoold) en 1000 euro/kwartaal  (middengeschoold).  Deze korting komt bovenop de structurele RSZ-kortingen en is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Het kwartaalloon van de jongere mag in het eerste jaar 7.500 euro niet overschrijden, er moet een verplicht elektronisch opleidingsdossier aangemaakt zijn bij de VDAB, er mag binnen het kwartaal na aanwerving geen diploma behaald worden waardoor de jongere niet meer laag-of middengeschoold is….

Deze laatste voorwaarde is nu verfijnd. Want werkgevers maakten soms toch gebruik van de korting ongeacht het feit dat de jongere zijn diploma hoger onderwijs behaalde binnen de 4 maanden na aanwerving. Ze werden in dienst genomen op een moment waarop het diploma nog net niet behaald was. Waardoor een correctie diende te gebeuren na het behalen van het diploma binnen het aanwervingskwartaal.

De werkwijze wordt nu omgekeerd: een werkgever kan de korting niet toepassen voor jongeren die binnen de 4 maanden na aanwerving hun diploma nog “zouden kunnen behalen”. Wanneer dan na vier maanden blijkt dat het diploma toch niet behaald is, kan de doelgroepvermindering alsnog aangevraagd worden.

Controle gebeurt dus niet meer achteraf. De nieuwe werkwijze heeft dus tot gevolg dat voor bijna afgestudeerde studenten in het hoger onderwijs geen korting meer kan aangevraagd worden door de werkgever. Deze maatregel gaat in vanaf 1 oktober 2017.

Wil u een overzicht krijgen van alle Vlaamse doelgroepverminderingen die uw loonkost kunnen verlagen? Schrijf in voor de halve dag opleiding Doelgroepverminderingen anno 2017: op welke 'subsidies' kan u rekenen?