Kom alles te weten over het zomerakkoord tijdens Expeditie Acerta

Het zomerakkoord kort samengevat

In juli bereikte de regering een princiepsakkoord rond een aantal maatregelen die relevant zijn voor werkgevers en ondernemingen. We verwachten dat de komende weken deze maatregelen concreet vertaald worden in wetten. De meesten daarvan kunt u toepassen vanaf 1 januari 2018.

Een greep uit de maatregelen die interessant zijn voor u:

  1. Vanaf januari 2018 zouden werkgevers een fiscaalvriendelijke winstpremie kunnen geven aan hun werknemers. Die premie valt bovendien ook nog uit de loonnorm. Het gaat om een collectieve maatregel waarbij mits sociaal overleg nog wel een onderscheid qua bedrag kan voorzien worden.
  2. Tijdens de eerste 3 maanden van een arbeidsovereenkomst kan de werkgever een einde stellen aan de overeenkomst mits inachtname van 7 kalenderdagen opzeg of verbrekingsvergoeding. Dit betekent een feitelijke herinvoering van de proeftermijn, al duurt die natuurlijk wel korter dan voorheen. De opzegtermijn stijgt na het eerste kwartaal in dienst stapsgewijs tot 5 weken opzeg voor werknemers die meer dan 5 maanden en minder dan 6 maanden in dienst zijn. Deze opzegtermijnen zouden van toepassing zijn voor alle werknemers in alle soorten contracten (onbepaalde duur, tijdelijke, …)
  3. De regering wil langer werken promoten door werknemers die een stap terug doen mét loonverlies een compensatiepremie te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om 58-jarigen die van nacht- en/of ploegenarbeid naar dagdienst overstappen en door de overstap de ploegen- of nachtpremie inleveren.
  4. Een korting in de vennootschapsbelasting zou voor alle ondernemingen vanaf 2018 worden doorgevoerd. Het tarief zou evolueren van 33% naar 29% in 2018 en later naar 25%. Voor KMO’s zou het tarief 20% worden voor de eerste 100.000 euro winst. Deze kortingen zullen stapsgewijs ingevoerd worden.

Hoe past u het zomerakkoord nu eigenlijk toe?

Vanaf wanneer wordt dit akkoord nu eigenlijk wet? Wat moet u doen om in regel te zijn? Hoe haalt u voordeel uit deze nieuwe wetten?

Om dat te weten te komen volgt u best de sociaal-juridische updates van Acerta. Dat zijn regelmatige infosessies over de actualiteit op maat van de privésector, de overheid en de social profit.

Maak vrijblijvend kennis: stap op de bus van Expeditie Acerta

De actualiteit op tournee! Onze trainers toeren door heel Vlaanderen en maken u wegwijs van 2 tot 6 oktober. Schrijf in voor een sessie aan een halte bij u in de buurt en kom alles te weten over het zomerakkoord en andere actua: Expeditie Acerta