Tijdskrediet en themaverlof, what's new?

Tijdskrediet of themaverlof – update over de nieuwigheden

2017 is een bewogen jaar rond het tijdskrediet en het themaverlof. Afschaffing van het niet-gemotiveerd tijdskrediet, uitbreiding van het tijdskrediet met motief, verstrenging van de voorwaarden en verhoging van de uitkeringen voor het themaverlof. Weet u nog hoe het juist zit? We zetten het voor u op een rij.      

Sinds 1 april 2017 is het recht op niet gemotiveerd tijdskrediet definitief afgeschaft. Toch blijkt uit onderzoek van Acerta dat er niet meer mensen voltijds aan het werk zijn dan voorheen. Deze werknemers kiezen nu voor een ander verlofstelsel, namelijk het themaverlof. We zien dus duidelijk een verschuiving van het tijdskrediet naar het themaverlof.  

Verstrenging voorwaarden

We merken dus een grote groei in het aantal aanvragen themaverlof voor medische bijstand, palliatief verlof en ouderschapsverlof. Nochtans zijn voor medische bijstand de voorwaarden licht verstrengd. Uw werknemer kan dit stelsel aanvragen voor de medische bijstand voor verwanten voor zover ze:

  • bloedverwant zijn tot in de 2de graad bv. eigen grootouders, eigen broer of zus
  • aanverwant zijn tot in de eerste graad bv. voor schoonouders

Voor schoonzussen en schoonbroers en voor grootouders van de partner kan dat dus niet meer.

Hogere uitkeringen

Sinds 1 juni 2017 zijn voor de themaverloven bovendien de uitkeringen verhoogd. Deze verhoging geldt echter enkel voor alleenstaanden met kinderen ten laste, een doelgroep die nog niet veel gebruik maakte van deze verlofregeling. Deze uitkering is met 38 % opgetrokken. Dit tarief geldt echter enkel wanneer uw werknemer zijn aanvraag voor themaverlof deed na 31 mei 2017.

Tijdskrediet met motief uitgebreid

Sinds 1 aprll 2017 werd daarnaast het tijdskrediet met motief uitgebreid naar 51 maanden voor zorgmotieven en 36 maanden voor opleidingsmotieven. Tegelijkertijd werden de regels voor de verrekening van oudere, reeds opgenomen systemen aangepast. Heeft uw werknemer vroeger al tijdskrediet opgenomen, dan geldt het volgende:

  • de eerste 12 maanden tijdskrediet uitgedrukt in voltijdse equivalenten worden niet verrekend met nog op te nemen rechten
  • alle maanden boven de 12 maanden voltijds equivalent tijdskrediet worden afgetrokken van denog op te nemen rechten van 51 maanden of 36 maanden.

Meer weten?

Hiermee heeft u de belangrijkste wijzigingen op een rij. Wilt u hier meer over weten of wilt u weten wat dat concreet betekent voor de tijdskrediet- of themaverlofaanvragen van uw werknemers, schrijf dan in voor volgende opleidingen: