Zomerakkoord – mobiliteitsbudget – taxshift: bent u klaar voor 2018?

Zomerakkoord – mobiliteitsbudget – taxshift: bent u klaar voor 2018?

2018 nadert met rasse schreden en uiteraard heeft de wetgever al een en ander op stapel staan voor het nieuwe jaar. Drie belangrijke maatregelen bepalen mee de context waarbinnen uw organisatie in 2018 zal werken: de realisatie van het zomerakkoord, het mobiliteitsbudget en de taxshift. Bent u al helemaal mee? We zetten het hier nog eens voor u op een rij.

(Update 13 december 2017)

1. Zomerakkoord

Het zogenaamde zomerakkoord van de regering is nu definitief klaar. Het voorziet in een aantal bepalingen die behoorlijk wat impact zullen hebben voor werkgevers en werknemers. Een greep uit de maatregelen:

  • Vanaf 2018 zullen werkgevers een fiscaalvriendelijke winstpremie kunnen uitkeren aan hun medewerkers. Voorwaarde is dat het gaat om een collectieve maatregel, d.w.z. dat alle werknemers een premie moeten ontvangen. Het gaat dus om een bonus, die niet begrepen is in de loonmarge. Deze kan erbovenop. De formaliteiten zijn zeer eenvoudig, zeker als elke medewerker eenzelfde bedrag of percentage van zijn loon ontvangt. Deze premie kan al uitgekeerd worden over het boekjaar 2017, op voorwaarde dat dit niet eerder afgesloten is dan op 30 september 2017.
  • Werknemers die minstens een 4/5de arbeidsovereenkomst hebben zullen in 2018 tot 500 euro/maand (maximum 6.000 euro/jaar) zonder fiscaliteit en zonder RSZ mogen bijverdienen. Ook gepensioneerden en zelfstandigen zitten in het toepassingsgebied. Het gaat om mensen die zich inzetten in een vereniging, die een helpende hand bieden van particulier tot particulier of die actief zijn in de deeleconomie. De regering denkt hierbij vooral aan werknemers die naast hun dagelijkse job ook nog dirigent zijn van een koor , trainer van een jeugdploeg, helper bij een sociale vereniging,…
  • Vanaf januari 2018 wordt een verkorte opzegtermijn van 7 kalenderdagen van toepassing voor de werkgever en dit tijdens de eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst. Na het eerste kwartaal van tewerkstelling, stijgt de opzegtermijn ten laste van de werkgever al naar 3 weken om vanaf het begin van de 6de maand tewerkstelling reeds 5 weken te bedragen. Vandaag is de opzegtermijn die de werkgever moet respecteren al vanaf de eerste dag van tewerkstelling 14 dagen. De bepalingen zijn van toepassing voor alle contracten waarvan de opzeg berekend wordt na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.
  • De vennootschapsbelasting daalt van 30% naar 29% voor inkomstenjaar 2018 en vanaf  inkomstenjaar 2020 naar 25% . Voor kleine vennootschappen zal een verlaagd tarief van toepassing zijn van 20% op het deel van de belastbare grondslag  > 100.000 euro.

Al deze maatregelen zijn nog niet gepubliceerd.

2. Cash for cars

De Raad van State gaf een negatief advies over het mobiliteitsbudget van de regering. Toch ziet het er naar uit dat dit voorstel met slechts beperkte wijzigingen zal voorgelegd worden aan het parlement. Vermoedelijk wordt het zelfs al van toepassing vanaf 1 januari 2018. Zoals u weet is dit een “cash for cars” programma, waarbij werknemers de bedrijfswagen inleveren en omzetten naar een vergoeding die dan fiscaal en RSZ-gewijs op dezelfde manier behandeld wordt als het voordeel van alle aard bedrijfswagen van vandaag.

3. Taxshift

Tot slot staat de voorlaatste fase van de taxshiftmaatregelen voor de deur. Dit betekent een voorlopig laatste verlaging van het basistarief patronale bijdragen naar 25% (categorie 1). De lageloongrens moet nog steeds definitief bevestigd worden maar ligt voorlopig op 8.850 euro per kwartaal voor de privésector, zodat u verhoudingsgewijs voor meer werknemers nog een bijkomende verlaging van de patronale lasten kan verdienen. Deze maatregelen zijn ingevoerd in april 2016 en hebben geleid tot een werkelijke verlaging van de loonkost voor werkgevers.

Meer weten? 

We geven u hier een kort overzicht van een greep uit de maatregelen. Er is natuurlijk nog veel meer. Wij volgen voor u alle nieuwigheden op de voet en houden nauwkeurig bij welke maatregel wanneer en hoe van toepassing wordt. Wilt u dit mee volgen, neem dan een abonnement op de Sociaal-juridische updates, maandelijkse infosessies van 2 uur over de actualiteit, bij u in de buurt.