Wist u dat vanaf 2018...

Wist u dat vanaf 2018…

2018 staat voor de deur en een reeks nieuwe maatregelen gaat van kracht. Zo mag u vanaf januari 2018 fiscaalvriendelijke winstpremies betalen aan uw werknemer. Dat wist u misschien al. Maar wist u ook dat…

  • u vervangingsovereenkomsten mag sluiten voor vervangers van mensen die progressief het werk hervatten?
  • de opzegtermijnen voor de werkgever vanaf januari 2018 in het eerste kwartaal van tewerkstelling worden verkort van 2 weken naar 1 week (eigenlijk een soort herinvoering van de proeftijd)?
  • werkgevers die deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkering tewerkstellen, beboet kunnen worden als ze extra uren hebben en die niet aanbieden aan de deeltijdse werknemers?
  • naast een verlaging van de vennootschapsbelasting, er ook een verminderde fiscale aftrekbaarheid voor de bedrijfswagens op stapel staat voor 2019?
  • uw werknemers geen themaverlof om medische bijstand meer kunnen nemen voor aanverwanten in de 2de graad zoals schoonzus/broer (al in voege sinds juni 2017)?
  • u de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling ook kan bekomen voor bachelors ?
  • u een recht op de-connectie (recht om niet gestoord te worden, om niet geconnecteerd te zijn met uw bedrijf hetzij via telefoon, via laptop, via platform…)  tijdens verlof, rustpauzes, enz. kan opnemen in het arbeidsreglement?

Dit en nog veel meer…

Deze wist-u-datjes komen uitgebreid aan bod in de basisopleiding Sociaal recht in de praktijk. In zes dagen verwerft u een uitgebreide kennis over de sociale wetgeving die u dagelijks gebruikt in uw functie als medewerker op de personeelsdienst. U komt alles te weten over arbeidsovereenkomsten en -reglementen, Dimona, gewaarborgd loon, vakantieregelingen, ontslagprocedures, ...De cursus is up-to-date met de nieuwste wetgeving. Zo bent u helemaal klaar voor 2018. Meer info en inschrijvingen.