Pensioen: wat u in 2018 moet weten over de nieuwigheden

Pensioen: wat u in 2018 moet weten over de nieuwigheden

In het kielzog van het zomerakkoord, zijn een aantal wezenlijke wijzigingen gestemd over het pensioen. De afkoop van studiejaren, het vervroegd pensioen voor bruggepensioneerden en de afschaffing van de eenheid van loopbaan, we zetten het hier voor u op een rij.

1. Afkoop van studiejaren

Dat kan voor iedereen vanaf 1 december 2017, op voorwaarde dat het gaat om een pensioen dat ten vroegste ingaat op 1 januari 2019

Ook mensen die al meer dan 10 jaar afgestudeerd zijn, zullen hun studiejaren kunnen afkopen om meer pensioen te krijgen. Het gaat dan enkel om de jaren nà de 20ste verjaardag, tenzij u op het ogenblik van afkoop nog geen 10 jaar afgestudeerd bent, dan kan u alle jaren afkopen.

De kostprijs van 1.500 euro per studiejaar is van toepassing tot 30 november 2020. Nadien wordt het duurder voor mensen die meer dan 10 jaar afgestudeerd zijn.

De afkoopsom is fiscaal aftrekbaar.

De opbrengst levert u enkel een extra som op in het jaarlijks pensioenbedrag, géén extra loopbaanjaren voor bijvoorbeeld vervroegd pensioen.

2. Vervroegd pensioen voor bruggepensioneerden (SWT’ers)

Mensen die in SWT (brugpensioen) zijn, zullen vanaf 2019 ook in vervroegd pensioen kunnen gaan. Nu moeten ze wachten tot ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben.

Nadeel is wel dat er geen opbouw meer is voor het wettelijk pensioen, daar waar dit wél het geval is bij een SWT.

Maar er is zeker ook een voordeel: de gepensioneerde moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit is in tijden waarin talent schaars is, een belangrijk punt voor de werknemers. Het activeringsbeleid van de VDAB reikt immers ook tot aan de bruggepensioneerden die vaak geen intentie meer hebben om nog een andere job uit te oefenen.

3. Einde van de eenheid van loopbaan

De eenheid van loopbaan wordt afgeschaft met ingang van 2019. De maatregel dient ertoe om mensen te stimuleren om langer te werken dan de maximale pensioenloopbaan (nu 14.040 voltijdse equivalenten).

Via het doorbreken van dit maximum, zal een werknemer die langer werkt dan nodig voor een volledige pensioenloopbaan, ook nog pensioen opbouwen voor het teveel gewerkte deel. Dat kan vandaag nog niet en zou dus inderdaad ertoe moeten leiden dat werknemers die verder willen werken, ook meer pensioen krijgen.

Alles weten over het pensioen en SWT?

Volg de opleidingen: