Publieke sector: Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd - wat verandert er?

Publieke sector: Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd – wat verandert er?

Na een lang traject, gestart in het voorjaar van 2015, verscheen op 15 februari 2018 het Decreet Lokaal Bestuur in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet beoogt een maximale integratie van de gemeentes en OCMW's tegen 1 januari 2019. Het blijven wel twee afzonderlijke rechtspersonen. Welke gevolgen dit juist heeft, leggen we u hier uit.

Om de gemeenten en OCMW's maximaal te integreren voorziet het decreet een aantal maatregelen. Enkele zijn al in werking getreden, anderen staan op de planning tegen begin volgend jaar.

Ambtelijke integratie: algemeen directeur en financieel directeur

Zo hebben OCMW's en gemeentes niet langer elk hun eigen secretaris en financieel beheerder, maar is er sinds 25 februari 2018 één algemeen directeur en één financieel directeur. Zij zijn weliswaar personeelslid van de gemeente, maar staan ten dienste zowel van de gemeente als van het OCMW dat de gemeente bedient.

Politieke integratie: identieke samenstelling van de politieke organen

Ter voorbereiding van de lokale en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2018 traden op 1 januari 2018 een aantal bepalingen in werking die betrekking hebben op het aantal leden van de gemeente- en OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Intussen verscheen ook het besluit van de Vlaamse Regering dat de officiële bevolkingscijfers op 1 januari van het verkiezingsjaar vermeldt. Aan de hand van deze cijfers wordt het concrete aantal mandaten per gemeente vastgesteld.

Bijzonder hierbij is dat de samenstelling van de politieke organen identiek is. Dit houdt in dat de vertegenwoordigers van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2019 ook zullen zetelen in de OCMW-raad en dat de voorzitter van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2019 van rechtswege de voorzitter van de OCMW-raad is.

Diezelfde redenering kan worden doorgetrokken naar het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, waarvan de burgemeester van rechtswege de voorzitter wordt.

Andere bepalingen

De andere bepalingen van het decreet treden op gespreide tijdstippen in werking. Wij houden u hiervan verder op de hoogte.

Sociaal-juridische updates voor de publieke sector

Tijdens deze tweemaandelijkse infosessies van 2 uur wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteit in de sociale wetgeving. Enkel de topics die ook gevolgen hebben voor het personeelsbeleid in uw sector komen aan bod. Expert-trainers publieke sector Els Meersseman en Dirk Neefs volgen de actualiteit op de voet en vertalen die naar gebruiksklare informatie, helemaal op uw maat.

Meer informatie over deze updates - Volg een gratis proefsessie