Single permit-reglementering voor niet-EU burgers komt eraan

Single permit-reglementering voor niet-EU burgers komt eraan

Wilt u als werkgever een niet-EU-onderdaan tewerkstellen in België, dan moet u vandaag een verblijfsvergunning en een arbeidskaart apart aanvragen, volgens verschillende procedures.  Een Europese richtlijn van 2011 bepaalt dat één enkele aanvraagprocedure moet leiden tot de afgifte van een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning (de ‘single permit’) voor niet-EU-onderdanen die in Europa komen werken. De Belgische wetgever zal de Europese richtlijn moeten invoeren in de Belgische wetgeving. We kijken even vooruit naar hoe dit zal gebeuren.

De werkgever zou de single permit-aanvraag moeten doen bij het bevoegde Gewest. Hiervoor zou een elektronisch platform opgericht worden waar de werkgever deze aanvragen kan doen.

De regionale migratiedienst maakt dan het dossier over aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Beide diensten moeten een positief advies geven opdat de vergunning effectief kan afgeleverd worden.  

Dezelfde eenvoudige procedure zou ook toegepast worden voor au pairs, seizoenarbeiders, Europese blauwe kaarten, onderzoekers,…

Wanneer juist deze nieuwe procedure van kracht wordt, is niet bekend. België moet eerst zijn wetgeving aanpassen en de nodige bevoegdheden toekennen. We verwachten wel dat dit nog in de loop van 2018 van toepassing zal worden.

Gevolg is dat Belgische werkgevers vlotter niet-EU onderdanen zullen kunnen laten werken in België.

Meer weten?

Volg de opleiding Tewerkstelling van buitenlanders in België

In één dag krijgt u een antwoord op al uw vragen rond tewerkstelling van buitenlanders – van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte – die hier in België komen werken.