IT apparatuur en bedrijfsfiets gelijk behandeld door RSZ en fiscus

IT-apparatuur en bedrijfsfiets gelijk behandeld door RSZ en fiscus

De RSZ en fiscus verschilden tot voor kort al wel eens van mening over enkele zaken, zoals bijvoorbeeld over het privégebruik van IT-apparatuur en de bedrijfsfiets. Die tijd is voorbij. Beide diensten hanteren nu dezelfde regels. We lichten het hier toe.  

Tot voor kort gold voor de bedrijfsfiets volgende regel voor de RSZ: wanneer een werkgever aan zijn werknemer gratis een bedrijfsfiets ter beschikking stelt waarmee privé-verplaatsingen mogen gedaan worden, dan beschouwde de RSZ dit als loon waarop dus RSZ bijdragen dienden betaald te worden. Tenminste voor wat de zuivere privé verplaatsingen betrof.

Vrijgesteld voordeel voor fiscus

Voor de fiscus was deze gratis terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets al langer een vrijgesteld voordeel. Ook als het gaat om een speed pedelec (snelle elektrische fiets).  

Fietsvergoeding woon-werkverkeer

Daarnaast mag de werkgever ook nog een fiscaalvrije fietsvergoeding à rato van maximaal 0,23 euro/gereden kilometer betalen aan zijn werknemer, op voorwaarde dat de werknemer de fiets gebruikt voor woon-werkverplaatsingen.

RSZ volgt fiscus

In een recent KB onderschreef de RSZ de visie van de fiscus en dus wordt de bedrijfsfiets een zeer interessant voordeel voor de werknemer. De enige voorwaarde is dat deze fiets gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. Maar ook de werkgever haalt er zijn voordeel uit, aangezien alle kosten van de bedrijfsfiets (inclusief stalling, onderhoud,…) fiscaal aftrekbaar zijn aan 120%.

Forfaitair voordeel IT-apparatuur aangepast

Als een werknemer voor privédoeleinden gratis gebruik mag maken van IT-apparaten die hem ter beschikking gesteld worden door de werkgever (smartphone, laptop of tablet) dan betaalt hij daarop belastingen via een forfaitair voordeel van alle aard. De fiscus vernieuwde deze forfaits reeds eind vorig jaar. De RSZ liep achterop en past nu zijn standpunt aan met ingang van 1 januari 2017. Retroactief dus.

RSZ stelt gelijk

De nieuwe forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor een smartphone bijvoorbeeld, inclusief belabonnement en abonnement dataverkeer, bedraagt nu 12 euro/maand, zowel voor de fiscus als voor de RSZ.

Het feit dat beiden op eenzelfde lijn zitten, vergemakkelijkt controles en de behandeling ervan door de werkgever.

Natuurlijk moet er alleen maar RSZ en belasting betaald worden door de werknemer, als het betreffende apparaat ook effectief privé gebruikt wordt en als de terbeschikkingstelling gratis is. Als de werknemer zijn eigen verbruik betaalt, is er geen reden om een voordeel van alle aard toe te kennen.

Meer weten?

Volg de opleiding Onkostenvergoedingen en sociale inspectie

In één dag loodsen wij u door het mijnenveld van de onkostenvergoedingen en de sociale inspectie. In de voormiddag leert u hoe u correct, volgens RSZ en fiscus, onkosten van uw werknemers vergoedt. In de namiddag komt u te weten welke bevoegdheden de sociale inspecteurs hebben en wat ze van u als werkgever verwachten. Schrijf in