SWT: wat is er zoal gewijzigd?

SWT: wat is er zoal gewijzigd?

Omdat de regering al geruime tijd het SWT-stelsel (het oude brugpensioen) ontmoedigt, is het aantal bruggepensioneerden drastisch gedaald: van 120.000 in 2011 naar 84.150 in 2017. Naast nog enkele maatregelen die het SWT verder ontmoedigen, is er toch ook een positieve noot.  

De sterke daling van het aantal bruggepensioneerden is te verklaren door de gestage verhoging van de leeftijdsgrens en door de hoge RSZ-last die rust op de werkgever die zijn werknemer in SWT laat gaan. Ook de aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt die nu als voorwaarde geldt voor een groot deel van de kandidaat-SWT'ers schrikt af.

Lagere pensioenrechten

Daarnaast heeft de regering plannen om de periodes van SWT voor een lager bedrag gelijk te stellen voor opbouw van rustpensioen. Nu is het nog zo dat in de meeste gevallen de jaren van SWT meetellen op basis van het laatst verdiende loon voor opbouw van pensioen. Dit wil de regering in de toekomst beperken. Dan zouden de jaren SWT maar meetellen ten belope van een minimumjaarrecht, namelijk een afgevlakt loon. Dit zou vooral voor werknemers die op het einde van hun carrière een relatief hoog loon hebben, een behoorlijke slok op de borrel schelen.

Vervroegd pensioen mogelijk

Toch zijn er ook positieve maatregelen in aantocht voor mensen die in SWT zijn: zij zouden vanaf 1 januari 2019 ook in vervroegd rustpensioen kunnen gaan. Dat is nu niet het geval, want mensen in SWT moeten vandaag wachten tot ze 65 jaar oud zijn.

Addertje onder het gras

Pittig detail is wel dat de jaren waarin de werknemer in SWT is, niet meetellen als loopbaanjaar om in vervroegd rustpensioen te kunnen gaan.

Voordeel zou kunnen zijn, dat de werknemer niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt als hij in vervroegd pensioen is.

Daartegenover staat dat voor de periode van SWT, er altijd nog wel een extra opbouw voor het rustpensioen gebeurt, daar waar dat natuurlijk niet het geval is als de werknemer in vervroegd pensioen gaat.

Alles weten over SWT?

Volg de opleiding SWT (brugpensioen): een klare kijk - in een halve dag alles wat u moet weten over de voorwaarden en de toepassing van het SWT

Meer weten over brugpensioen en pensioen?