Weetjes rond ontslag: wist u dat...

Weetjes rond ontslag: wist u dat…

Ontslag blijft een gevoelige en moeilijke materie. Regelmatig worden de regels ook nog aangepast. Het blijft dus belangrijk om helemaal mee te zijn met de nieuwigheden. Wist u al dat...

...een werkgever vanaf 1 mei 2018 een verkorte opzegtermijn mag toepassen wanneer hij een werknemer ontslaat die nog geen 6 maanden in dienst is?

Deze nieuwe maatregel werd ingevoerd om het overtal aan tijdelijke contracten terug te dringen. Het is in feite een terugkeer van de proefperiode. Voor alle opzeggen die betekend worden vanaf 1 mei 2018, gelden de volgende termijnen:

  • werknemer in dienst tussen 0 en 3 maanden: 7 kalenderdagen
  • werknemer in dienst tussen 3 en 4 maanden: 3 weken
  • werknemer in dienst tussen 4 en 5 maanden: 4 weken
  • werknemer in dienst tussen 5 en 6 maanden: 5 weken

De opzegtermijn voor de werknemer blijft ongewijzigd.

.. het aantal ontslagen om medische overmacht met 31% verminderd zijn?

In de veelheid van redenen die aan de grondslag kunnen liggen van een ontslag, heeft de medische overmacht in 2017 dus duidelijk aan belang ingeboet. Mogelijk is dat een effect van de nieuwe regeling rond re-integratie.

Als we kijken naar de ontslagredenen die het afgelopen jaar ingeroepen zijn, dan blijkt dat er meer in onderling akkoord afscheid wordt genomen. Bovendien worden ook meer arbeidsovereenkomsten beëindigd door de werknemer dan vroeger.

Uit een onderzoek van Acerta is trouwens gebleken dat dit vaak te maken heeft met een gebrekkig onthaalbeleid. Wanner een onderneming hier niet genoeg aandacht aan besteedt, vertrekken werknemers zelfs vaak binnen het eerste jaar na indiensttreding.

Meer weten over ontslag?

Volg de opleiding Praktijkdag ontslag.