Meimaand: afwezigheidsmaand bij uitstek

Meimaand: verlofmaand bij uitstek

Veel werkgevers worstelen in de maand mei met hun werkorganisatie. Dit is vooral te wijten aan de veelheid van verlofdagen in deze maand. Denk maar aan feestdagen (3), communies of vrijzinnigenfeesten, huwelijken... Om nog maar te zwijgen van de naderende examens waarvoor uw werknemer vaak educatief verlof begint op te nemen om klaar te zijn voor het einde van het schooljaar. Hebt u als werkgever iets in de pap te brokken wanneer het allemaal wat veel wordt en uw werkorganisatie in het gedrang komt?

Voor elke situatie liggen de regels anders.

Feestdagen

Het spreekt vanzelf dat feestdagen vast liggen en dat u daaraan niets kan wijzigen. Wettelijk gezien is een feestdag een rustdag, behalve voor bepaalde bedrijfsactiviteiten of in sectoren waarin op feestdagen mag gewerkt worden. Indien uw medewerker op een feestdag arbeid verricht, moet u hem binnen de 6 weken een betaalde dag inhaalrust gunnen voor het werken op die feestdag.

Communie en vrijzinnigenfeest

Uw werknemer die klein verlet wenst op te nemen voor de plechtige communie van zijn kind of het kind van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, mag dit doen op de dag dat de communie plaatsvindt als deze dag een werkdag is. Wanneer die plechtige communie gepland staat op een zon- of feestdag (vaak Onze-Heer-Hemelvaart) dan mag uw werknemer 1 dag klein verlet opnemen op de activiteitsdag die vlak voor of na de zon- of feestdag valt. Deze planning is wettelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor werknemers wiens kind het vrijzinnigenfeest viert. U mag wel perfect een bewijs vragen van de communie of het vrijzinnigenfeest. De dag klein verlet wordt immers vergoed door de werkgever.

Educatief verlof

Educatief verlof kan door een werknemer opgenomen worden om te studeren voor een cursus die hij volgt buiten de werkuren of om een cursus te kunnen volgen die tijdens de werkuren wordt gegeven.

Natuurlijk kan u in het laatste geval niet echt sturen wanneer de uren opgenomen worden. De uren waarop les wordt gegeven tijdens de werkuren, kan de werknemer opnemen onder de vorm van educatief verlof.

Het is anders wanneer uw werknemer educatief verlof wenst op te nemen om te studeren voor zijn examens. Deze planning moet in overleg met de werkgever gebeuren. Het spreekt vanzelf dat u hier mag zorgen dat de werkorganisatie niet in het gedrang komt.

Een tip : vraag uw medewerker om nu al duidelijk aan te geven wanneer hij denkt educatief verlof op te nemen in mei en juni. Zo kan u nu al in dialoog gaan over de werkplanning en komt u niet voor voldongen feiten te staan. De meerderheid van de uren educatief verlof worden immers opgenomen in deze maanden. Door alle andere verlof-en feestdagen is dat niet altijd even makkelijk.

Meer weten?

Volg de opleiding Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst): tijdens deze opleiding van 1 dag overlopen we alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.