Ziek tijdens uw verlof? Hoe zit dat nu juist?

Ziek tijdens uw verlof? Hoe zit dat nu juist?

De zon is terug, de zomer komt eraan! En wie aan zomer denkt, denkt aan jaarlijkse vakantie. Uw medewerkers plannen volop hun verlof. En dan gebeurt het: uw medewerker wordt ziek… Welke regels spelen dan? Europa is het hier niet eens met de Belgische wetgeving. Hoe zit dat nu juist?

In België geldt het volgende principe: de eerste schorsing primeert.

Als de periode van ziekte en dus van arbeidsongeschiktheid start vóór de vakantie, dan mag die tijdspanne niet in mindering worden gebracht van het aantal vakantiedagen waarop de betrokken werknemer aanspraak kan maken.

Verlof is verloren

Ziekte blijft in dat geval dus ziekte. Dit wil zeggen de werknemer zijn verloren vakantie nog op een later tijdstip kan inplannen.

Wie vandaag ziek wordt tijdens zijn vakantie heeft pech. De vakantie primeert. De dagen van arbeidsongeschiktheid moeten aangerekend op de vakantiedagen. De werknemer kan zijn verloren vakantie dus niet op een later moment opnemen.

Europa ziet het anders

Dit laatste strookt evenwel niet met de Europese Arbeidsrichtlijn.

Deze richtlijn vertrekt van het idee dat vakantieverlof dient om uit te rusten van het werk en ziekteverlof dient om uit te rusten van een ziekteperiode.

Vakantiewetgeving verandert

In het licht hiervan worden volgende aanpassingen in de Belgische wetgeving verwacht:

  • van het principe 'de eerste schorsing primeert', wordt afgestapt. Ziektedagen moeten hun karakter van ziekte behouden, ook al is de vakantie eerst gestart. Dat wil zeggen dat de werknemer in alle gevallen de mogelijkheid moet krijgen om zijn verloren vakantie op te nemen na de ziekteperiode.
  • Lukt het de werknemer niet binnen het vakantiejaar de verloren vakantiedagen op te nemen, dan kan de werknemer die dagen zelfs overdragen tot 15 maanden na het einde van het vakantiejaar.
  • Tot slot moet voor de opbouw van de vakantiedagen de beperking van de gelijkstelling van ziektedagen tot 12 maanden te worden opgeheven. Europa verlangt immers een onbeperkte gelijkstelling in het kader van ziekte.

Wat de vakantiewetgeving betreft, zijn er dus grote wijzigingen op til. Voorlopig blijft het echter nog even wachten op concrete wetgeving.

Meer weten over de vakantiewetgeving?

Volg de opleiding Vakantiegeld berekenen: de basis