Interim bij de overheid: de kogel is door de kerk

Interim bij de overheid: de kogel is door de kerk

Voor overheidsorganisaties was het inzetten van uitzendkrachten juridisch lange tijd slecht geregeld en dus in de praktijk zeer beperkt mogelijk. Nu is daar verandering in gekomen. Het Decreet rond de inzet van uitzendkrachten bij de Vlaamse overheid en lokale besturen is op 16 mei in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Binnenkort kan daar dus interimarbeid worden ingezet.

België was het enige land in Europa waar uitzendarbeid niet was toegestaan binnen de overheid. Nochtans was België hiermee in strijd met de Europese richtlijn die tegen einde 2011 moest omgezet worden in nationale wetgeving.

Vlaamse overheid is klaar

Het Vlaams Parlement heeft op 27 april 2018 het licht definitief op groen gezet voor de inzet van uitzendkrachten bij de Vlaamse overheid en lokale besturen. Het Decreet werd op 16 mei in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Binnenkort kan er dus interimarbeid worden ingezet ter vervanging van afwezigen, bij de vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. Het gebruik van uitzendarbeid met het oog op vast werk blijft wel onmogelijk.

Bezwaren tegen interim 

Ondanks jarenlange druk van onder meer Federgon en de vraag van de HR verantwoordelijken bij de overheid zelf, bleek het onderwerp te gevoelig om een verruiming van de wetgeving in België door te voeren. De voornaamste bezwaren van de vakorganisaties waren de kostprijs van uitzendarbeid en de vrees dat de objectiviteit van de aanwervingsprocedures in het gedrang kwam. En bovenal wilde de vakbonden geen afwijkingen aan het principe van de vaste benoeming.

Gewestelijke materie

Als gevolg van de zesde staatshervorming verschoof de wetgever de mogelijkheid om de procedures, de voorwaarden en de regels volgens dewelke overheden een beroep kunnen doen op uitzendarbeid door naar de gemeenschappen en gewesten. Vlaanderen sprong dus als eerste op de kar.

Voor de mogelijkheid om uitzendarbeid toe te passen bij de federale overheid is het nog even wachten…

Meer weten?

In Vlaanderen kan u dus aan de slag met interimkrachten. Hoe u dat aanpakt, leert u in de opleiding Interim bij de overheid: alles wat u moet weten.