ATD 2018: Over de hoogmis van leren en talent ontwikkelen en... Barack Obama

ATD 2018: Over de hoogmis van leren en talent ontwikkelen en... Barack Obama

Het jaarlijkse congres van de Association For Talent Development (ATD) vierde dit jaar zijn 75ste editie. Die vond plaats in San Diego, Californië. Meer dan 14.000 andere deelnemers uit de hele wereld waren aanwezig. Ook Acerta was goed vertegenwoordigd en met 5 deelnemers. Zij keken hun ogen uit en deden er nieuwe inzichten en inspiratie op. Hier leest u hun ervaringen.

Annelies Baelus, director Acerta Opleidingen vertelt: "Meer dan 300 sessies streden 4 dagen lang om onze aandacht. Wat mij betreft heeft Britt Andreata, onderzoekster en schrijfster van enkele boeken over ons brein, de meeste indruk nagelaten. Zij sprak over het belang van “purpose”, zingeving in ons werk.

Britt Andreata over 'purpose'

Blijkt uit onderzoek dat 71% van de werknemers zingeving in zijn werk verkiest boven loon. Dat is niet alleen zo in de generatie van de millennials, maar ook bij andere generaties op de werkvloer. We zijn op zoek naar wat onze bijdrage is aan het geheel, aan de organisatie. Zolang we dat niet zien of dat niet duidelijk genoeg voelbaar is, is onze motivatie middelmatig. Het is pas wanneer we een duidelijk beeld hebben van wat ons werk betekent in het grotere geheel of wanneer we zien wat de maatschappelijke bijdrage is van ons werk, dat we geëngageerd worden.

'Engagement is not a cause, it’s an effect…'

Belangrijk om in het achterhoofd te houden als organisatie in een krappe arbeidsmarkt waar talent schaars wordt.

Barack Obama

De keynote speakers dit jaar waren van een uitzonderlijk hoog niveau: zo werd voormalig president Barack Obama 'himself' ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het congres uitgenodigd om zijn inzichten te delen over leren en talent ontwikkelen. Hij werd onthaald als een popster! Rustig, authentiek maar ook duidelijk getekend door zijn jaren als president, sprak hij over zijn waarden, Michelle en zijn gezin en de Amerikaanse politiek. Vertrekkend van je basiswaarden ga je in het leven je talenten ontplooien zoveel je kan. Als je even vastzit komt het erop aan om terug te gaan naar je “kompas”, je basiswaarden, zodat je steeds de juiste dingen kiest om je energie aan te geven. Hij sprak begeesterend en de hele zaal was onder de indruk van zijn spreektalent en zijn authenticiteit.

“A compass for all your actions is important. Spend most of your time doing things that you care about.”  Dat vat het mooi samen in zijn eigen woorden.

Marcus Buckingham

Ook de tweede keynote spreker, Marcus Buckingham, schrijver van onder andere 'Discover your strenghts' sprak bevlogen. Hij gebruikte de linkervoet van voetballer Messi als metafoor om uit te leggen dat ieder zijn sterkte heeft en dat het zaak is vooral daarop in te zetten. Die sterkte is er al en die zal je ook het gemakkelijkst verder ontwikkelen. Een pleidooi om niet te focussen op wat je nog niet hebt, maar om in te zetten op talenten die er al zijn.

Connie Podesta

Comedienne-coach Connie Podesta sloot het congres af. Haar speech was niet alleen grappig, maar daarenboven ook nog to the point. Zij vroeg de zaal een figuur van je voorkeur te tekenen in de lucht: vierkant, driehoek, cirkel of golflijn. Aan elke figuur koppelde ze menselijke eigenschappen. Op basis hiervan legde ze uit hoe menselijke interacties soms moeilijk verlopen. Omdat je als minder punctuele 'cirkel' geen rekening houdt met het feit dat een 'vierkant' iemand graag op tijd begint met een vergadering. Een grappige, soms erg Amerikaanse manier van kijken naar menselijke relaties. Echter nooit saai en een mooie afsluiter voor een fantastisch congres.

Tonnen inspiratie

"Ook vele andere sessies gaven ons inspiratie rond aanpak, voorbereiding, transfer en opdelen van leerstof. Soms al bekend, soms vernieuwend maar altijd boeiend en dus kunnen we met al deze informatie weer een heel jaar aan de slag voor onze opleidingen", besluit Annelies Baelus. Zij verwerkt veel van deze nieuwe inzichten in de opleiding Train the trainer die ze op 4 en 5 juli geeft. Interesse? Inschrijven kan via deze link: Train the trainer: de eerste stappen.