Van bruto naar netto: bereken het nettoloon van je medewerkers

Van bruto naar netto: bereken het nettoloon van je medewerkers

 
Een vaak terugkerende vraag van medewerkers en sollicitanten is: hoeveel houd ik netto over per maand? Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, dien je als werkgever of HR-professional het verschil te kennen tussen het brutoloon en het nettoloon van je werknemer.

Wat is ‘loon’ eigenlijk?

Een vraag waar niet zo makkelijk een eenduidig antwoord op gegeven kan worden. De term ‘loon’ betekent immers voor iedereen iets anders. Vraag maar eens aan verschillende medewerkers binnen je organisatie wat zij verstaan onder loon. De kans is groot dat je heel uiteenlopende antwoorden krijgt.

Voor de een is loon ‘geld waarmee ik kan gaan shoppen’ terwijl de ander het definieert als ‘wat je van je werkgever ontvangt voor de geleverde arbeid’. In feite is het logisch dat je verschillende antwoorden krijgt, omdat er simpelweg niet slechts één juiste definitie is. Zo is loon vanuit het oogpunt van de werkgever anders dan voor de RSZ, de fiscus of de werknemer.

Verschillende loonvormen

Naast het feit dat het begrip uiteenlopende definities kent, zijn er ook nog eens verschillende vormen van loon. Alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking noemen we loon, waarvan loon in geld de bekendste is. Compensatie voor overwerk, nachtdiensten, een provisie en een winstuitkering zijn ook vormen van loon. Hetzelfde geldt voor de opbouw van uitkeringen en pensioen, ook al zijn deze vormen niet direct weergegeven in geld. Ga je inhoudingen berekenen? Dan moet je deze loonvormen omzetten in een geldwaarde.

Wat wordt er ingehouden op het brutoloon?

RSZ-bijdragen

Een van de bedragen die van het brutoloon worden afgetrokken zijn de sociale bijdragen. Deze sociale lasten komen voor een deel voor de rekening van de werkgever en een deel voor die van de werknemer. Voor bedienden in de privésector bedragen de sociale zekerheidsbijdragen 13,07%. Lagere lonen ontvangen een werkbonus: een forfaitaire vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdrage.

Bedrijfsvoorheffing

Op het belastbaar loon wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden: een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. De hoogte van het bedrag is onder andere afhankelijk van de hoogte van het loon en de gezinssituatie. Dit betekent dus dat werknemers met hetzelfde loon niet per se dezelfde bedrijfsvoorheffing betalen.

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Verder wordt de bijzondere bijdrage sociale zekerheid als voorheffing ingehouden op het loon. Net als de bedrijfsheffing is deze bijdrage afhankelijk van de hoogte van het loon en de burgerlijke staat, met een maximum van 60,94 euro per maand voor alleenstaanden en gezinnen met één inkomen.

Bijdrage voor voordelen alle aard

Beschikt je werknemer over een bedrijfswagen, laptop of smartphone van de zaak? Dan wordt de geldwaarde van dit voordeel onderworpen aan RSZ en belasting en dat beïnvloedt  je nettoloon.

Uitkeringen en vergoedingen

Niet alle uitkeringen zijn bruto-uitkeringen waarop inhoudingen worden berekend. Er zijn ook netto uitkeringen zoals kilometer- of onkostenvergoedingen of bijvoorbeeld een treinabonnement dat de werkgever betaalt.  Daarop betaal je als werknemer geen lasten of RSZ.

Nettoloon berekenen

Het ‘even snel’ uitrekenen van het nettoloon van je medewerkers doe je dus niet in een handomdraai. Wil je het nettosalaris berekenen? Dan moet je uiteraard het brutosalaris kennen en de exacte bedragen van de loonaftrek, andere inhoudingen en vergoedingen. Tevens zul je bij het berekenen van inhoudingen bepaalde loonvormen moeten omzetten in een geldwaarde.

Volg onze praktische opleidingen

  • Van bruto- naar nettoloon: een overzicht

Tijdens de halve dag opleiding 'Van bruto naar netto' krijgt u een antwoord op alle vragen van uw medewerkers over het verschil tussen hun bruto- en nettoloon. Schrijf in.

  • De loonbrief van A tot Z

In deze 2-daagse opleiding gaan we in detail in op alle aspecten van het loon, de sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, extra-legale voordelen,… en oefenen we de loonberekeningen uitgebreid in. Breng je rekenmachine mee. Schrijf in.

  • De loonbrief van A tot Z in de publieke sector

Deze opleiding over de loonbrief brengt u praktijkgerichte basiskennis bij over loongerelateerde fiscale en sociale thema's. En dat op maat van de publieke sector. Schrijf in.