Werknemers uit het buitenland aanwerven? Hier moet je rekening mee houden!

Werknemers uit het buitenland aanwerven? Hier moet je rekening mee houden!

Buitenlandse werknemers die in België willen komen werken, moeten zelf een flink aantal privézaken regelen. Er moet een huis gehuurd of gekocht worden, de kinderen moeten naar school en het verzekeringswerk moet in orde zijn.

Ook voor jou als werkgever is er werk aan de winkel bij een internationale tewerkstelling. Hoe zit het met de verblijfsvergunning? Heeft je nieuwe personeelslid een arbeidskaart nodig? Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar er zijn tal van andere sociale, fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten die geregeld moeten worden door de HR-afdeling.

Verblijfsvergunning in België

Voordat er überhaupt gewerkt kan worden moet er uiteraard worden gekeken of de nieuwe buitenlandse werknemer toegang krijgt tot het Belgische grondgebied. Bij een EU-onderdaan is er op dit gebied vaak weinig regelwerk, omdat een identiteitskaart of een paspoort in de meeste gevallen volstaat.

Ben je van plan iemand aan te stellen van buiten de Europese Unie? Dan komt er meer bij kijken. Misschien moet je een visum regelen. Of, wanneer ze voor een lange periode of zelfs permanent naar België komen, dien je te kijken naar andere verblijfsstatuten. Welke acties je moet ondernemen, hangt onder andere af van de nationaliteit van je nieuwe werknemer, de duur en het doel van het verblijf in België.

Arbeidskaart en arbeidsvergunning: hoe zit dat?

Natuurlijk moet er ook gewerkt worden. Komt je werknemer van buiten de EER? Dan moet hij of zij over een geldige arbeidskaart beschikken. Wil je als werkgever een buitenlandse werknemer laten werken op Belgisch grondgebied? Zorg dan vooraf voor een arbeidsvergunning. Alleen op basis van deze arbeidsvergunning kan er een visum of verblijfsvergunning worden aangevraagd voor je nieuwe personeelslid.

Vragen over de sociale zekerheid

Op  het gebied van sociale zekerheid zullen er eveneens een boel vragen de kop op steken. Welke wetgeving is van toepassing op de sociale bijdragen van de werknemer? Hoe zit het met de EU-verordening, bilaterale verdragen en landen zonder verdrag? Waar heeft de werknemer recht op: medische zorg, arbeidsongeschiktheid, werkloosheidsuitkering, pensioen, kindergeld?

Algemeen gesproken is de regel dat het socialezekerheidsregime van het land van de tewerkstelling van toepassing is. Werf je buitenlandse werknemers voor je bedrijf in Bëlgie aan, dan is dus het socialezekerheidsregime van België van toepassing.

Lastiger wordt het wanneer er sprake is van tijdelijke detacheringen of het gelijktijdig werken in verschillende landen In hier sprake van? Dan zal je per specifieke situatie moeten bekijken.

Fiscaal: belasting betalen

Op fiscaal gebied zitten er ook een aantal haken en ogen aan het hele verhaal. Je wil niet dat je buitenlandse personeel twee keer belasting moet betalen. Daarom heeft België met veel landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten. Hierin staat welk land bevoegd is om belastingen te heffen op het loon dat jij aan je werknemer betaalt.

De algemene regel luidt dat een werknemer belastbaar is in het land waar hij woont, tenzij hij in een ander land werkt. Is dit het geval, dan is hij belastbaar in zijn werkland. Dan is er ook nog de 183-dagenregeling. Als de werknemer aan de drie voorwaarden voldoet die deze regeling stelt, dan heeft enkel het woonland van de werknemer het recht om belasting te heffen.

Volg een praktische opleiding

Ingewikkelde materie, zoals je ziet. Wil je precies weten hoe je moet handelen bij het aanwerven van buitenlandse werknemers? Volg dan onze opleiding ‘Tewerkstelling van buitenlanders in België’.

Deze opleiding behandelt, naast een korte duiding rond verblijfsvergunningen en arbeidskaarten, vooral de arbeidsrechterlijke, sociale en fiscale aspecten van deze tewerkstelling.

De focus van deze opleiding ligt op de buitenlandse werknemer die in België komt werken. De omgekeerde beweging, nl. Belgen die in het buitenland gaan werken, komt hier niet aan bod. Wil je daar meer rond weten? Volg dan 'Tewerkstelling in internationaal verband'.

Heb je eerder te maken met het expat-statuut? Schrijf dan in voor de opleiding van een halve dag: 'Alles wat u moet weten over expats'