5de Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA) is een feit!

Het 5de Vlaamse Intersectoraal Akkoord (VIA) is een feit!

In de sector van de social profit sluiten werkgevers- en werknemersorganisaties en de Vlaamse Overheid al sinds 1998 collectieve sociale akkoorden. Daarin maken ze afspraken maken om de arbeidsvoorwaarden in de sector te verbeteren. Sinds 2011 wordt ook de kunstensector opgenomen. In principe worden deze akkoorden telkens voor een periode van 5 jaar afgesloten. Zo liep het VIA 4 van 2011 tot en met 2015. Nu pas is het VIA 5 een feit. De social profit-sectoren hebben dus bijna tweeënhalf jaar langer dan voorzien moeten wachten op het nieuwe akkoord.

VIA 5 zet in op jobcreatie en koopkrachtverhoging voor volgende sectoren:

  • PC 318.02 Gezins- en bejaardenzorg
  • PC 319.01 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten
  • PC 327.01 Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen (maatwerkbedrijven vanaf 2019)
  • PC 329.01 Vlaamse socio-culturele sector
  • PC 331 Welzijns- en gezondheidsdiensten (o.a. kinderopvang)
  • PC 330 Binnen de federale sector van de ziekenhuizen werden de volgende sectoren overgedragen naar de regio’s:

- ouderenzorg
- psychiatrische verzorgingstehuizen
- initiatieven beschut wonen
- revalidatieziekenhuizen
- psychosociale revalidatiecentra

 

Deze sectoren hangen grotendeels af van subsidiëring. Dus moet de Vlaamse regering voldoende geld vinden om de maatregelen uit te kunnen voeren.

Voor de periode 2018-2020 werd het volgende overeengekomen:

(Let wel, dit VIA 5 moet nog uitgevoerd worden via sectorale CAO’s)

Koopkracht

In nagenoeg alle sectoren van het VIA 5 wordt geld vrijgemaakt om de werknemers onmiddellijk of gefaseerd een volwaardige eindejaarspremie in de vorm van een dertiende maand loon te bezorgen.

Daarnaast wordt ingezet op het uitbouwen van de tweede pensioenpijler.

In sommige sectoren zijn, afhankelijk van het budget, nog andere koopkrachtmaatregelen voorzien zoals hogere verplaatsingsvergoedingen, weddesupplementen of ecocheques.

In de geregionaliseerde sectoren van PC 330 wordt gewerkt aan de uitrol van de eerste fase van de IFIC-functieclassificatie, naar analogie met de federale sectoren van PC 330.

Bijkomende tewerkstelling

Er wordt geïnvesteerd in zowat alle sectoren om het aanbod aan zorg en dienstverlening uit te kunnen breiden.

Kwaliteit van tewerkstelling

Tot slot wordt verder gezocht naar het evenwicht tussen een beleid dat rekening houdt met de noden van de personen die zorg vragen en de work-life-balance van de werknemers uit de sector. De social profit-sectoren willen zich ook profileren als aantrekkelijke werkgevers voor talentvolle krachten.

Wil u weten wat dit akkoord voor u in petto heeft?