Mogelijkheden thematisch verlof uitgebreid

Mogelijkheden thematisch verlof uitgebreid

De wet die de mogelijkheden tot het nemen van thematische verloven moet uitbreiden, is gepubliceerd. Met deze wet kunnen je werknemers thematische verloven voor kortere periodes opnemen en ze bovendien flexibeler invullen. Hoe zit dat?

Eventjes herhalen: wat is een thematisch verlof nu precies? Naast tijdskrediet kunnen je werknemers in bepaalde situaties ook beroep doen op thematisch verlof om arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen of te onderbreken. Meer concreet is dat:

  • ouderschapsverlof
  • verlof voor medische bijstand
  • palliatief verlof

De wet vermeldt uitdrukkelijk dat de deeltijds genomen thematische verloven flexibel kunnen ingevuld worden, zij het wel in overleg met de werkgever. De vermindering van de arbeidsprestaties moet wel gemiddeld gerespecteerd wordt over de periode waarvoor het tijdskrediet werd opgenomen. Bovendien zullen alle regels omtrent deeltijdse arbeid gerespecteerd moeten blijven.

We geven een voorbeeld: een werknemer die 8 maanden halftijds ouderschapsverlof neemt zal dit dan kunnen opnemen door bijvoorbeeld de ene week voltijds te werken en de daaropvolgende week afwezig te zijn op voorwaarde dat de werkgever hiermee akkoord is.

Op zich is dit niet nieuw. De bestaande wetgeving liet dit ook al toe. Doordat de wet deze mogelijkheid echter niet expliciet voorzag, was er in praktijk veel ruimte voor discussie en onduidelijkheid. Met het nu expliciet vermelden van deze mogelijkheid wil de wetgever meer rechtszekerheid bieden.

Thematisch verlof voor kortere periode

Wie momenteel zijn loopbaan volledig wil onderbreken door gebruik te maken van ouderschapsverlof of medische bijstand, kan dit enkel in blokken van 1 maand. De wetgever zal nu de mogelijkheid creëren om deze vorm ook op te nemen in blokken van 1 week. Ook hier moet de werkgever echter wel akkoord zijn.

Deze wijziging zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je werknemer ouderschapsverlof kan aanvragen om de week herfstvakantie te overbruggen, op voorwaarde dat je daar als werkgever mee akkoord gaat.

De werknemer die halftijds ouderschapsverlof neemt moet dit momenteel nemen in blokken van 2 maanden. Wie 1/5de ouderschapsverlof neemt moet dit momenteel doen in blokken van 5 maanden. De mogelijkheid zal nu gecreëerd worden om dit op te nemen per maand mits akkoord van de werkgever.

Praktische uitwerking

Let op! Ook al is de wet ondertussen gepubliceerd, je zal nog geen gebruik kunnen maken van deze maatregel. De koninklijke besluiten die de vergoedingen regelen en de praktische regels uitwerken van de thematische verloven moeten nog worden aangepast. Deze maatregel zal dus maar effectief gebruikt kunnen worden zodra deze er zijn. Wij houden je op de hoogte.

Meer weten?

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond het tijdskrediet en het themaverlof. Inclusief deze nieuwigheden en een vooruitblik op de praktische uitwerking.

Schrijf in.