SWT en landingsbaan verstrengen

SWT en landingsbaan verstrengen

De wetgeving rond Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, en de landingsbaan blijft in beweging. De voorwaarden om in aanmerking te komen worden steeds strenger. We zetten voor jou even de voorwaarden en het kostenplaatje van beide stelsels naast elkaar. 

De landingsbaan is een vorm van tijdskrediet waarvan de mogelijkheden de laatste jaar steeds beperkter zijn geworden. Dit is eveneens het geval voor Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere ‘brugpensioen’, een term die we vandaag niet meer mogen gebruiken omdat dit te veel klinkt als ‘een brug maken naar het pensioen’.

Voorwaarden

Beide systemen kunnen enkel toegestaan worden indien de werknemer aan een reeks voorwaarden voldoet, zowel op vlak van leeftijd als op het vlak van aantal gewerkte loopbaanjaren.

Terwijl de landingsbaan een recht is voor de werknemer dat de werkgever niet kan weigeren, tenminste niet indien hij aan de voorwaarden voldoet, is dit bij SWT anders. De werkgever moet immers bereid zijn om de werknemer te ontslaan. Indien de werkgever bereid is dit te doen én de werknemer komt in aanmerking voor SWT, is hij echter wel verplicht dit toe te staan inclusief het kostenplaatje dat hierbij hoort.

Kostenplaatje

De landingsbaan kost de werkgever niets, behalve dan de uren of dagen dat hij niet werkt en dus niets kan opbrengen voor de onderneming. De werknemer ontvangt immers een RVA-uitkering bovenop zijn loon.

SWT daarentegen heeft een ander kostenplaatje. De werkgever dient immers, na afloop van de opzegtermijn of de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding, een aanvullende vergoeding bovenop de  werkloosheidsuitkering van de werknemer te betalen.

Verhoging van de leeftijd voor SWT

Er bestaan verschillende stelsels van SWT, bijvoorbeeld voor zware beroepen (bijvoorbeeld wisselende ploegen) of werknemers die een zeer lange loopbaan hebben. Indien een werknemer echter geen zwaar beroep heeft uitgeoefend of lange loopbaan heeft gehad, valt hij terug op het basisstelsel.

In 2019 zullen werknemers in dit systeem in SWT kunnen gaan vanaf de leeftijd van 62 jaar. Dit was reeds in 2018 ook het geval. Echter zien we dat mannen en vrouwen 1 jaar extra op hun loopbaanteller zullen moeten hebben, respectievelijk 41 jaar in plaats van 40 jaar en 35 jaar in plaats van 34 jaar.

Ook binnen het stelsel van de zware beroepen en lange loopbaan staan verdere verhoging van de leeftijd op til. Het is nog afwachten hoe de wetgever hiermee zal omgaan.

Ook landingsbaan verstrengt

Het stelsel van de landingsbaan heeft eveneens een basissysteem en een uitzonderingsregime voor werknemers die een zwaar beroep hebben uitgeoefend of een erg lange loopbaan hebben. Voor 2019 zal dit uitzonderingsregime verder verstrengd worden op het vlak van leeftijd. Voorzien is dat er vanaf 2019 een leeftijdsvoorwaarde zal gelden voor het recht op uitkeringen van 60 jaar in plaats van 55 jaar op dit moment, tenzij de wetgever hier een soepelere regeling voorziet.

Beide systemen zullen in 2019 dus verder verstrengd worden.

Blijf op je hoede

Alleszins leg je als werkgever best de nodige voorzichtigheid aan de dag indien je werknemers over één van beide stelsels inhoudelijke vragen stellen. De wetgeving blijft namelijk volop in beweging en je wil hen immers geen valse informatie geven.

Meer weten?

Indien je op de hoogte wil zijn van de finesses van beide systemen, raden wij u onze opleiding van een halve dag aan: Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden?

Meer in detail weten wat het SWT nu juist inhoudt: SWT (brugpensioen) : een klare kijk!