Doelgroepverminderingen verhogen in 2019

Doelgroepverminderingen verhogen in 2019

RSZ-bijdragen maken een groot deel uit van de loonkost van je onderneming. Weet dat je daar aanzienlijke kortingen op kan genieten, mits je medewerkers aanwerft of behoudt uit specifieke doelgroepen. En nog interessanter: deze doelgroepverminderingen zouden vanaf 1 januari 2019 versterkt worden.

Deze doelgroepkortingen zijn in Vlaanderen aan grondige wijzigingen onderworpen sinds vorig jaar. De voornaamste doelgroepen vandaag zijn:

 • jonge laaggeschoolde werknemers
 • oudere werknemers
 • arbeidsgehandicapte werknemers

Werf je mensen uit deze doelgroepen aan, krijg je dus kortingen op RSZ-bijdragen gedurende een bepaalde periode. Begin volgend jaar zouden deze kortingen nog versterkt worden. Let op: dit gaat nog om een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering en moet dus nog gestemd worden. Zoals het nu op tafel ligt, zou er vanaf 1 januari 2019 voor elke doelgroep wel iets wijzigen. We zetten het voor jou op een rij:

 1. Jonge laaggeschoolde werknemers
  • jonge laaggeschoolde werknemers zonder diploma secundair onderwijs zouden vanaf 1 januari 2019 gedurende 2 jaar een vrijstelling van RSZ-basisbijdragen opleveren als je ze aanwerft;
  • voor middengeschoolde werknemers wijzigt er niets;
  • let op: er zijn wel overgangsmaatregelen.
 2. Oudere werknemers
  • werf je niet werkende werkzoekende 55-plussers aan, dan kan je in de toekomst gedurende 2 jaar vrijgesteld worden van basisbijdragen;
  • heb je 60-plussers in dienst, dan leveren die vanaf 1 januari 2019 meer korting op dan dit jaar: 1500 euro in plaats van 1150 euro per kwartaal;
  • de basisvoorwaarde om van deze doelgroepverminderingen gebruik te maken, namelijk dat deze werknemers met hun kwartaalloon onder een bepaald maximum moeten blijven, blijft gelden. Alleen wordt het loonplafond enigszins opgetrokken en dan vooral in het laatste kwartaal omdat er dan eindejaarspremies betaald worden;
  • let op: deze doelgroepvermindering is enkel van toepassing op de werkgevers die behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering (dus niet op social profit en beschutte werkplaatsen).
 3. Arbeidsgehandicapte werknemers
  • de arbeidsgehandicapte werknemer die een Vlaamse ondersteuningspremie oplevert voor de werkgever, zal vanaf 1 januari 2019 ook een premie kunnen opleveren wanneer er een tijdelijk rendementsverlies is voor de organisatie.

Wil je meer weten?

Volg dan de opleiding Doelgroepverminderingen: op welke subsidies kan je rekenen? Je krijgt in een halve dag een overzicht van alle verschillende kortingen, de nieuwigheden en de overgangsmaatregelen. Schrijf in.