Eindejaarstoelage lokale besturen: aan de slag

Eindejaarstoelage lokale besturen: aan de slag

Het indexcijfer van de maand oktober 2018 is gekend. Hoog tijd dus, om de eindejaarstoelage vast te stellen. Dat is een vrij technische materie. We leggen je hier stap voor stap uit hoe je die berekent.

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.

Vast gedeelte

Voor 2018 bedraagt het vast gedeelte van de eindejaarstoelage 1.280,05 euro.

Dit bedrag wordt berekend door het vast gedeelte van 2017 te vermenigvuldigen met een breuk met in de teller het afgevlakte indexcijfer van oktober 2018 (105,54) en in de noemer het afgevlakte indexcijfer van oktober 2017 (103,55).

Het resultaat van deze berekening wordt verhoogd met 898,74 EUR, als gevolg van een aantal sectorale akkoorden en het Rechtspositiebesluit.

Dit resulteert in het eindresultaat van 1.280,05 EUR.

Let op! Voor personeelsleden met recht op een attractiviteitspremie bedraagt het vaste gedeelte 530,05 EUR. Daarbovenop ontvangen zij een attractiviteitspremie van 608,74 EUR.

Variabel gedeelte

De eindejaarstoelage omvat naast een vast ook een variabel gedeelte. Dit variabel gedeelte bedraagt 2,5% van het geïndexeerde jaarsalaris (d.i. het salaris op jaarbasis, het wachtgeld of de uitkering, uitbetaald in plaats van een salaris, eventueel aangevuld met de haard- of standplaatstoelage of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering) van de maand oktober 2018.

Coëfficiënt

Op de som van het vast en variabel gedeelte wordt tot slot een coëfficiënt toegepast die rekening houdt met de prestaties en gelijkgestelde afwezigheden binnen de referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 30 september 2018.

Uitbetaling

De eindejaarstoelage dient uiterlijk tijdens de maand december van het in aanmerking te nemen jaar in één keer te worden uitbetaald.

Meer weten?

Volg onze 6-daagse basisopleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen. U komt er alles te weten over de toekenning van de eindejaarstoelage in de lokale besturen en nog zo veel meer.