Lokale besturen: kan je personeel geschenken geven?

Lokale besturen: kan je personeel geschenken geven?

Met het Sinterklaasfeest in zicht en de feestdagen voor de deur, overweeg je misschien je personeelsleden te plezieren met een geschenk of een geschenkcheque. In de privésector is deze praktijk wijd verspreid. Maar ook lokale besturen kunnen deze voordelen onder bepaalde voorwaarden toekennen. Wat die voorwaarden zijn, zetten we hier op een rij.

1. Rechtspositiebesluit

Op grond van het Verslag aan de Regering bij het Rechtspositiebesluit kan een lokaal bestuur ook andere sociale voordelen toekennen, naast de in het Rechtspositiebesluit vermelde maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor kosten voor het woon-werkverkeer en de begrafenisvergoeding.

Denk bijvoorbeeld aan cultuurcheques, sportcheques, premies naar aanleiding van een geboorte of een huwelijk, vormen van collectieve dienstverlening zoals kinderopvang, enzovoort.

Maar ook geschenken of geschenkcheques naar aanleiding van Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar.

Vergeet hierbij evenwel niet de toekenning en modaliteiten te regelen in je lokale rechtspositieregeling.

2. Fiscaal en sociaalrechtelijk kader

De toekenning van geschenken en geschenkcheques is gebonden aan een strikte voorwaarde: ze moet gebeuren met respect voor en binnen de grenzen van de geldende fiscale wetgeving en socialezekerheidsregels.

Dit houdt in dat geschenken en geschenkcheques slechts toegekend kunnen worden indien ze fiscaal en sociaal zijn vrijgesteld.

Fiscaal kader

Fiscaalrechtelijk zijn sociale voordelen onbelangrijke voordelen in geld of in natura die door de werkgever met een uitgesproken sociaal oogmerk worden verstrekt.

Zo worden o.m. fiscaal vrijgesteld: ‘geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid’.

Om fiscaal vrijgesteld te zijn, zal de werkelijke waarde een geschenk of een geschenkcheque onbelangrijk of gering moeten zijn.

Zo wordt een voordeel in principe als onbelangrijk beschouwd indien de waarde 50 euro niet overtreft.

Op dit principe bestaat evenwel een uitzondering. Zo zullen geschenken of geschenkcheques die worden uitgereikt ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar slechts vrijgesteld zijn, op voorwaarde dat alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen en dat de waarde een bedrag van 35 euro niet overschrijdt. Per kind ten laste van de personeelslid mag er overigens een bijkomend bedrag van 35 euro worden toegekend.

Sociaalrechtelijk kader

Deze zomer werden de verhoogde bedragen voor geschenken en geschenkencheques gepubliceerd die door de RSZ retroactief worden aanvaard als vrijgesteld van sociale bijdragen.

Naar aanleiding van Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar kan u sinds 1 januari 2017 een geschenk in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques toekennen ter waarde van 40 euro, i.p.v. de vroegere 35 euro.  Per kind ten laste van de personeelslid kan overigens een bijkomend bedrag van 40 euro worden toegekend.

3. Samenvattend

Aangezien de fiscus op heden nog geen aanpassing heeft doorgevoerd van de vrijgestelde bedragen inzake toekenning van geschenken en geschenkcheques, zal het bestuur het geschenk ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar moeten beperken tot een waarde van maximum 35 euro om geen sociale, noch fiscale inhoudingen te hoeven doen, ook al aanvaardt de RSZ een bedrag van 40 euro.

Meer weten?

Wil je weten welke andere mogelijkheden je als lokaal bestuur hebt om extralegale voordelen toe te kennen aan je personeel, volg dan de opleiding Voordeel alle aard bij lokale besturen - van kosteloze huisvesting tot internetabonnement.