Wat brengt de arbeidsdeal vanaf januari 2019?

Wat brengt de arbeidsdeal vanaf januari 2019?

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden. Dat is de inzet van de arbeidsdeal, het princiepsakkoord dat deze zomer gesloten werd in de schoot van de regering. In de loop van het najaar mondde dit akkoord uit in nieuwe wetgeving. Een aantal afspraken wordt al van toepassing op 1 januari 2019. Wat dat betekent voor jouw personeelsbeleid, sommen we op in 5 punten.

Outplacement

Ontsla je een werknemer omwille van medische overmacht, dan moet je die werknemer ook outplacement (ter waarde van 1.800 euro) aanbieden. De voorwaarde is dat de werknemer niet ongeschikt verklaard is voor elke mogelijke werkhervatting. De kost voor dit outplacement wordt gedragen door de werkgever of het sectorfonds.

Meer weten? Volg de opleiding Praktijkdag ontslag.

Onmiddellijk inschrijven als werkzoekende

Ontsla je vanaf 1 januari 2019 een werknemer en betaal je hem een verbrekingsvergoeding, dan moet hij zich binnen de maand na de datum van verbreking al inschrijven bij de VDAB als werkzoekende.

Dit was vroeger niet het geval aangezien de werknemer nog een verbrekingsvergoeding heeft waardoor hij financieel in staat is om het zoeken naar werk nog even uit te stellen. De quasi onmiddellijke inschrijving als werkzoekende moet ertoe leiden dat je ontslagen werknemer sneller terug aan de slag gaat.

Meer weten? Volg de opleiding Praktijkdag ontslag.

Versoepeling scholingsbeding

Financier je als werkgever opleidingen voor je werknemer, dan wil je daar graag zelf de vruchten van plukken. Daarom kan je voortaan als werkgever een scholingsbeding sluiten met je werknemer. Indien je werknemer binnen een afgesproken termijn na het volgen van de opleiding de onderneming op eigen initiatief verlaat, moet hij een deel van de opleidingskost terugbetalen.

Zo’n beding kon echter alleen geldig gesloten worden voor werknemers die een welbepaald jaarloon hadden. Die loongrens van 34.180 euro is nu geschrapt als geldigheidsvoorwaarde, als het gaat om een opleiding die leidt tot een knelpuntberoep. Zo hoopt de regering werkgevers meer te motiveren om te investeren in opleiding.

Meer weten? Volg de opleiding Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op.  

Starterslonen voor jongeren

Starterslonen moeten ertoe leiden dat je als werkgever makkelijker jongeren aanneemt. Voor jongeren van 18,19 en 20 jaar mag je, onder strikte voorwaarden, het brutoloon verlagen met een welbepaald percentage. Omdat de jongere geen nadeel mag ondervinden van deze maatregel, zal zijn brutoloon aangevuld worden met een nettopremie (vrij van RSZ en belastingen) die het verschil goedmaakt tussen zijn nettoloon voor de vermindering van het brutoloon en zijn nettoloon nà de vermindering.

Meer weten? Volg de opleiding Van bruto naar netto-loon: een overzicht

Strengere SWT-voorwaarden

De voorwaarden om in SWT te gaan verstrengen opnieuw. Waar de algemene leeftijdsvoorwaarde 62 jaar blijft, zal een man in 2019 41 jaren loopbaan moeten bewijzen en een vrouw 35 jaar. Mensen die in SWT gaan, zullen ook langer aangepast beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt vanaf 2019.

Meer weten? Volg de opleiding Landingsbaan of SWT: wat zijn de mogelijkheden?