Welke nieuwe maatregelen zijn nog op 1 januari 2019 in werking getreden?

Welke nieuwe maatregelen zijn nog op 1 januari 2019 in werking getreden?

 

Tijdens de voorbije maanden, kondigden we in de sociaal-juridische updates al verschillende nieuwe maatregelen aan die belangrijk zijn voor jouw personeelsbeleid. Welke zijn nu nog in voege getreden sinds 1 januari 2019? We zetten ze hier voor jou op een rij.

Net voor het einde van 2018 trok Michel naar de koning om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Wanneer de aangekondigde veranderingen van Michel I effectief zullen doorgevoerd worden, wordt dus zeer onzeker. Toch verscheen nog op het nippertje, op 21 december 2018, in het Belgisch Staatblad een wet die nog enkele nieuwigheden definitief maakt. Die gingen in voege gingen op 1 januari 2019.  

  • Zo is de definitie ‘gehandicapt kind’ uitgebreid voor bepaalde verloven.
  • Bepaalde werknemers worden uitgesloten van het recht op outplacement: de werkgever moet geen outplacement meer aanbieden aan de werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt, ook al wordt dit uitdrukkelijk verzocht.
  • Een aanpassingen met betrekking tot de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en de instelling van een winstpremie voor de werknemers (aanpassing van de bestaande wetgeving en verduidelijking van de berekening van de winstpremie, met name het beginsel van de pro rata-berekening van de arbeidsprestaties en de mogelijkheid om bepaalde categorieën van werknemers uit te sluiten) werd gepubliceerd. De inwerkingtreding vond plaats met terugwerkende kracht op 1 januari 2018.
  • Het politiek verlof voor werknemers van de private sector kent wijzigingen.
  • Ten slotte wordt de werkgeversbijdrage van 0,10 % voor risicogroepen nu ook gebruikt voor de financiering van projecten in het kader van projecten van toekomstgerichte arbeidsorganisaties (retroactieve inwerkingtreding op 1 juli 2018).

Tenzij anders vermeld, zijn deze maatregelen op 1 januari 2019 in werking getreden.

Graag de actualiteit op de voet volgen?

Schrijf in voor de Sociaal-juridische updates. Deze maandelijkse infosessies van 2 uur geven je een kant- en klaar overzicht van de nieuwigheden.

Nieuw: nu ook online video's beschikbaar!

Van elke topic die we bespreken in de updates maken we ook een korte video-uiteenzetting. Die kan je bekijken via het online documentatieplatform van de updates. Heb je geen tijd om de sessies bij te wonen? Wil je graag een topic herbekijken? Of wil je enkel die thema's bekijken die voor jouw onderneming van toepassing zijn? Als klant van de updates heb je steeds toegang tot de video's en het cursusmateriaal. Zo blijft de actualiteit nog meer plakken!