SWT: stand van zaken

SWT: stand van zaken

Vanaf januari 2019 zullen de stelsels brugpensioen verstrengen. Als gevolg van het feit dat we een regering van lopende zaken hebben, is deze wetgeving echter nog niet definitief gestemd.

Wat zijn de wijzigingen die vermoedelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 in werking treden?

SWT volgens cao 17

SWT volgens cao 17 zal mogelijk blijven op 62 jaar, maar mannen zullen een loopbaan van 41 jaren moeten bewijzen. Vrouwen zaten al op een leeftijdspad en zullen in 2019 35 loopbaanjaren moeten hebben. Deze regels gelden voor werknemers ontslagen na 31/10/2018.

Herstructurering

SWT voor werknemers die uit herstructurering komen zal ook onderworpen zijn aan striktere voorwaarden:

  • Voor collectieve ontslagen aangekondigd na 31 december 2018 zou de leeftijd 59 jaar (in plaats van 56 jaar) worden.
  • Een werkgever moet in de toekomst in zijn herstructureringsplan een financiering voorzien voor werknemers die een opleiding zouden volgen die toegang geeft tot een knelpuntberoep. Het bedrag van tussenkomst zou 3.600 euro minimum zijn, behalve wanneer de opleiding minder kost.
  • De voorwaarden om vrijgesteld te zijn van (aangepaste) beschikbaarheid worden ook strenger: 63 jaar zijn in plaats van 61 jaar of 41 jaar beroepsverleden aantonen in plaats van 39 jaar 

Zware beroepen

SWT voor werknemers in  zware beroepen, met nachtarbeid, met een lange loopbaan (40 jaar) of voor de arbeidsongeschikte bouwvakker, kon in 2018 nog op 59 jaar. De cao’s die deze uitzonderingsregimes voorzien, golden echter maar tot en met 31/12/2018. De sociale partners zijn nu aan zet om te bekijken of deze uitzonderingsregimes verlengd kunnen worden. Daarover zijn de meningen verdeeld. We zullen dus moeten afwachten wat het sociaal overleg met zich meebrengt. De regering van lopende zaken zou hier finaal ook over kunnen beslissen, maar dat is twijfelachtig.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Volg de opleiding Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden?