Vlaams zorgkrediet gelijkgesteld voor pensioen contractuelen

Vlaams zorgkrediet gelijkgesteld voor pensioen contractuelen

De pensioenregels voor contractuelen worden aangepast om rekening te houden met het Vlaams zorgkrediet. Dat is een stelsel van onderbreking van de arbeidsprestaties (met onderbrekingsuitkeringen) dat de Vlaamse overheid na de zesde staatshervorming heeft ingericht voor de Vlaamse publieke sector.

Het stelsel van Vlaams zorgkrediet vervangt met ingang van 2 september 2016 het federale stelsel van loopbaanonderbreking. De vraag stelde zich of perioden van zorgkrediet voor het pensioen gelijkgesteld kunnen worden met perioden van tewerkstelling en ten belope van welk loon dat dan moet gebeuren.

Een KB van 2 december 2018 biedt hier een oplossing voor:

  • geniet je contractuele werknemer van zorgkrediet met uitkering, dan wordt de periode gelijkgesteld met periode van tewerkstelling;
  • de gelijkstelling is mogelijk voor maximum 18 (voltijdse) maanden. Had je in het oude stelsel al loopbaanonderbreking genomen die gelijkgesteld was met een periode van tewerkstelling, dan wordt deze in mindering gebracht;
  • de gelijkgestelde perioden van zorgkrediet komen ten belope van een normaal fictief loon in aanmerking voor de pensioenberekening.

We leggen uit aan de hand van een voorbeeld:

X heeft een loopbaanonderbreking op federaal niveau genomen van 6 voltijdse maanden. Hij neemt vervolgens een zorgkrediet van 18 voltijdse maanden als contractueel bij het Vlaamse Gewest.
De gelijkstelling van deze perioden van loopbaanonderbreking op federaal niveau en van het Vlaams zorgkrediet voor de berekening van het werknemerspensioen wordt als volgt voorzien:

  • de loopbaanonderbreking op federaal niveau met een duur van 6 voltijdse maanden wordt gelijkgesteld voor het werknemerspensioen aangezien de maximum duur van gelijkstelling van loopbaanonderbreking 12 maanden bedraagt;
  • het zorgkrediet met een duur van 18 voltijdse maanden wordt gelijkgesteld voor het werknemerspensioen ten belope van slechts 12 voltijdse maanden aangezien de maximum duur van gelijkstelling van het zorgkrediet 18 voltijdse maanden bedraagt maar waarvan de 6 reeds gelijkgestelde voltijdse maanden loopbaanonderbreking op federaal niveau moeten afgetrokken worden;
  • X bekomt een gelijkstelling van 6 voltijdse maanden loopbaanonderbreking op federaal niveau en van 12 voltijdse maanden van zorgkrediet voor de berekening van zijn werknemerspensioen.

Gaat X terug voor de federale overheid werken, dan worden de gelijkgestelde periodes van het zorgkrediet ook weer afgetrokken van de maximum duur van 12 maanden van gelijkstelling van loopbaanonderbreking op federaal niveau. Dus: het is niet meer mogelijk is voor X om een gelijkstelling te bekomen voor een eventuele in de toekomst genomen loopbaanonderbreking op federaal niveau.

Deze regeling treedt retroactief in werking op 2 september 2016. Dat is de datum van inwerkingtreding van het besluit dat het zorgkrediet heeft ingevoerd.

Meer weten over deze materie?