Persoonlijk leiderschapstraject – met talentenanalyse en coaching

Tijdens dit persoonlijke leiderschapstraject leert u hoe u uw kwaliteiten en talenten optimaal inzet en zo uw professionele en persoonlijke doelen makkelijker realiseert.
U krijgt inzicht in uw drijfveren en talenten en u wordt zich bewust van uw valkuilen. U leert uzelf beter kennen en waarderen, krijgt meer veerkracht en staat sterker in uw schoenen. Gevolg: u maakt bewustere keuzes, zowel zakelijk als privé.
Dit persoonlijk leiderschapstraject bestaat uit een individueel voortraject, één dag training in groep en een persoonlijke opvolgsessie. De datum voor de groepstraining ligt vast. Voor het individuele voortraject en opvolgsessie zijn er telkens 2 dagen voorzien. De coach contacteert u om de concrete afspraken vast te leggen op deze dagen. Het eigenlijke traject start 1 week voor de eerste afspraak. U wordt per mail uitgenodigd om een online talentenanalyse in te vullen.

Persoonlijk leiderschapstraject – met talentenanalyse en coaching
 

Het persoonlijk leiderschapstraject vertrekt vanuit de Talenten Motivatie Analyse methode (TMA). Deze analyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten in kaart. Dit vormt de basis van uw zelfkennis. Van hieruit werkt u aan uw verdere bewustwording en ontwikkeling.

Dag 1: Analyse

 • U krijgt een link naar de online Talenten Motivatie Analyse
 • U heeft 1 week de tijd om deze online analyse in te vullen
 • Op deze dag is er geen bijeenkomst met de trainer of de andere deelnemers

Dag 2: Individuele bespreking

 • Individuele bespreking met uw coach (+/- 1 uur) van de resultaten van uw TMA-Talenten Analyse
 • U krijgt het Talenten Analyse Rapport mee naar huis

Dag 3: Training in groep (max. 8 deelnemers)

 • Wat is persoonlijk leiderschap?
 • Van automatische piloot naar bewust leiderschap
 • Samenstelling van uw 'persoonlijke kaart'
 • Ervaringen, persoonlijke groeimomenten doorheen uw (professioneel) leven
 • Rolmodellen
 • Boodschappen, overtuigingen
 • Destructieve interne dialogen detecteren en ombuigen
 • Waarden
 • Uw persoonlijke missie
 • Positiviteit: van denken in problemen, naar denken in mogelijkheden en oplossingen
 • Opmaak van uw Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 • Welke talenten wilt u verder ontplooien?
 • Welke groeipunten neemt u mee?

Dag 4/Dag 5: Individuele opvolgsessie

 • Individueel ontwikkelingsgesprek met uw coach (+/- 1 uur) tijdens één van deze 2 dagen
 • U legt de afspraak voor deze individuele opvolgsessie tijdens de trainingsdag vast

Iedereen die zijn talenten nog beter tot zijn recht wil laten komen, zijn ontwikkelingskansen nog optimaler wil benutten en in de openheid van de groep hierover wil reflecteren.

Tijdens dit trainingstraject verhoogt u uw zelfkennis en werkt u aan uw bewustwording en zelfontplooiing. U leert vanuit een positieve bril naar uzelf kijken en constructief verder bouwen op bestaande talenten.

Goedele LAGA

Senior consultant

Mensen en organisaties ondersteunen in hun groei en ontwikkeling, vertrekkende vanuit de talenten van de betrokkenen zelf, daar gaat Goedele Laga voor, en dit steeds op een pragmatische en resultaatsgerichte manier.

Goedele is master arbeids- en organisatie psychologie. Na een loopbaan als HR-businesspartner, is zij sinds 2006 actief als senior HR-consultant. Goedele heeft een brede expertise: rekrutering en selectie, outplacement, loopbaanbegeleiding, assessment en development centers, begeleiden van talent-trajecten en workshops inzake onder andere communicatie, stressbeheer en zelforganisatie. Ze volgde hiervoor verschillende opleidingen tot trainer, loopbaanbegeleider en coach.

Goedele is sinds 2014 als managing consultant lid van het Acerta Talent Development team en verzorgt programma's in Nederlands en Engels.

 

Anita STEEGMANS

Senior Consultant Trainer Acerta

Anita Steegmans is senior consultant trainer, outplacementbegeleider en loopbaancoach. Ze heeft een passie voor de ontwikkeling van mensen op basis van hun professionele vraag en behoefte. Ze hanteert hierbij verschillende modellen en theorieën, zonder dat deze echter in de weg gaan zitten van haar pragmatische aanpak.

Anita is master vertaler van opleiding. Het eerste deel van haar loopbaan lag in de commerciële sector, in het bijzonder in de aankoop. 20 jaar geleden maakte ze de overstap naar vorming en training. Ze werkte achtereenvolgens voor Stichting Lodewijk De Raet en voor Keerpunt vzw. Sinds 2008 is Anita actief in het Acerta Talent Development team waar ze opdrachten in het Nederlands en Engels verzorgt.

€ 1.480,00 excl. BTW

Deze prijs omvat:

 • De digitale Talenten Analyse en het rapport
 • Een individuele bespreking van de resultaten van deze Talenten Analyse
 • Een dag groepstraining rond persoonlijk leiderschap
 • Een individueel ontwikkelingsgesprek ter afronding
 • Lunch en koffiepauze tijdens de training

Maximale groepsgrootte: 8

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn inbegrepen.

 

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding
mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.

Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Korting voor social Profit en publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

 DatumDuur 
Geen geplande sessies

Wat u zeker ook interesseert